Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Foto: PIXABAY

3 av 4 anhörigvårdare är kvinnor

Länet · Published mar 12, 2019 at 06:15

Förra året fick 359 västerbottningar närståendepenning för att vårda en nära anhörig och av dem var 69 procent kvinnor. Den andelen är något lägre än det svenska snittet som ligger på 72 procent kvinnor.

– Vi vet från forskningen att när det gäller anhörigomsorg, så gör kvinnor mer och tar ett större ansvar, säger Petra Ulmanen, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Till skillnad från könsfördelningen på många andra områden så har den siffran varit i princip densamma i två årtionden.

– Att vårda en anhörig påverkar väldigt tydligt de här sakerna som vi är vana att se som jämställdhetsfrågor, till exempel förmågan att försörja sig, säger Petra Ulmanen.

Något som däremot ökat är antalet mottagare av närståendepenning i Sverige som gått från 7 600 personer 1999 till 17 000 personer 2018.

– Det är få som använder den här ersättningen. Den är generös i ersättningsnivåerna, men det är en kort period som man kan få den och det är väldigt få som känner till att rättigheten finns, säger Petra Ulmanen.

Närståendepenning

Om en anhörig är svårt sjuk och håller på att dö, går det att ansöka om närståendepenning från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut i högst 100 dagar.

Källa: Nyhetsbyrån Siren

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Grafik: Robertsfors ambition att helt slippa konsultstödda familjehem

Länet Det råder stora skillnader mellan kommunernas användning av konsultstödda familjehem. Vissa använder inte hemmen över huvud taget medan andra använder dem nästan uteslutande.

GRAFIK: Hudcancer har ökat kraftigt sedan 1970

LÄNET Färre personer i norr drabbas av malignt melanom jämfört med i andra delar av Sverige. Men sedan 1970 är antalet nya fall ändå sex gånger större. – Det finns alltid en...