Onsdag 17 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Bara 44 procent av killarna och 22 procent av tjejerna når upp till målet på 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Foto: PIXABAY

9 av 10 länsbor vill se idrottssatsning

Länet · Published jun 26, 2019 at 06:15

Bara ett av tre barn når upp till det rekommenderade målet på en timmes fysisk aktivitet om dagen och därför vill nio av tio tillfrågade västerbottningar se en större statlig satsning på idrottsrörelsen. Det visar en undersökning från Svenska innebandyförbundet.

– Att så få barn och unga får tillräcklig motion är en tickande folkhälsobomb. Idrotten behöver göra mer för att bryta den stillasittande trenden. Framför allt behövs riktade satsningar mot de barn som rör sig minst, säger Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet.

92 procent av tillfrågade i länet skulle vilja se en ökning av det statliga anslaget till idrottsrörelsen från två till tre miljarder om året – i landet som helhet vill 88 procent det.