Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Algblomning utanför Ånäset bekräftad

Det är nu bekräftat att det råder algblomning vid Lill-Kricksands badplats Hästskoviken utanför Ånäset

Ånäset · Published aug 3, 2018 at 16:15

Det handlar om blågröna alger som kan orsaka kräkningar, diarré, hudbesvär och feber hos den som får i sig vattnet.

Barn och husdjur bör särskilt hållas borta från vattnet, de senare kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Tips och råd vid algblomning

  • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna gryn som liknar mycket små barr.
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser bottnen på 0,5-1 m djup och egenskaperna ovan är uppfyllda.
  • Om du har badat i en algblomning – skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten. Har du svalt större mängder algbemängt vatten – mer än några kallsupar – och har uttalade symptom bör sjukhus kontaktas.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Låt inte barn eller djur vistas på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (tex hundar, får, kor och hästar).
  • Använd inte vatten från algblomningsområdensom dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestablia och kokning förstör inte gifterna. Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
  • Symptom som kan uppstå efter kontakt med algblomning eller efter att man fått i sig vatten med algblomning Diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägarna, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia. Symptomen kommer efter några timmar (högst 12 timmar) och varar i 1-3 dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt stora mängder vatten som innehåller stora mängder alger, dvs vatten där det tydligt syns att det är algblomning.