Söndag 5 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Allt fler arbetslösa unga

Sverige · Published okt 29, 2019 at 06:15

För första gången sedan 2013 ökade arbetslösheten bland ungdomar under hösten.

– Att ungdomsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin. Ungdomar har oftare osäkrare anställningsformer vilket gör att de kan påverkas i ett tidigt skede när konjunkturen mattas av, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Ökningen är dock relativt liten – 9,1 procent i åldrarna 18-24 är arbetslösa jämfört med 8,9 procent förra året.

Unga män är arbetslösa i betydligt högre utsträckning än unga kvinnor – 10,6 respektive 7,4 procent.

– Kvinnor tar i högre utsträckning gymnasieexamen än män. Vi vet att gymnasieutbildningen är en vattendelare på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att motivera unga till studier, och särskilt i tider då konjunkturen mattas av, säger Anders Ljungberg.

Heta känslor kring farten på ”kammen”

BURTRÄSK Höga hastigheter längs en väg med många barnfamiljer, inga trottoarkanter och hus som står nästan ute på vägen. Ett recept för katastrof, menar boende på Kamvägen i...
Sport