Onsdag 12 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Allt fler svenskar överviktiga

Sverige · Published jul 14, 2020 at 06:15

Mer än hälften av alla vuxna svenskar räknas som överviktiga – en ökning med 10 procentenheter på 25 år, enligt en ny studie från Gymnastik och idrottshögskolan.

Samtidigt är det bara 14 procent av barn och unga som äter och rör på sig enligt gällande rekommendationer.

– Barn gör som vi vuxna gör, inte som vi säger att de ska göra. Det gäller även våra levnadsvanor. Forskningen visar att det aldrig är för sent att ändra sina levnadsvanor oavsett var man befinner sig i livet. Så varför inte använda sommaren som ett avstamp för mer hälsosamma vanor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Äntligen en publik aktivitet i Ljusvattnet

LJUSVATTNET Pimpeltävling och logdanser; allt har fått ställas in till följd av coronapandemin. Men byaloppisen kunde ändå genomföras tack vare smart planering och byns enorma...

Detaljplan till domstol

ULLDALSVIKEN Ett beslut om detaljplan för ett område i Ulldalsviken överklagas till mark- och miljödomstolen. En person är kritisk mot delar i detaljplanen och vill se att...

Befarar fler drunkningsolyckor

SOMMAR Sol, värme, bad och ledigt på hemmaplan. Då ökar drunkningsolyckorna. Det är så pass mycket att Svenska Livräddningsällskapet går ut och varnar.

Ökat intresse för båtliv ger fler oerfarna på sjön

BÅTLIV När fler väljer att semestra på hemmaplan har även intresset för båtar stigit rejält. Under maj månad ökade sökningarna efter båtar med 887 procent jämfört med maj ifjol....
Sport