Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Anmälde flygbolag till ARN

MELLANBYGDEN · Published dec 12, 2019 at 15:15

Resan från Arlanda försenades med fyra timmar. Flygbolaget Deutsche Lufthansa ville däremot inte betala den kompensation på 500 euro som resenären anser sig berättigad till enligt EU-regler då förseningen drabbade två personer. Flygbolaget hävdade att förseningen låg utanför deras kontroll då den berodde på trafikmässiga restriktioner. Resenären har därför anmält flygbolaget till Allmänna reklamationsnämnden ARN och vill ha kompensation med 500 euro.

Fler nyheter från mellanbygden

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Mellanbygden rekommenderar

Risk för magsjuka under rötmånaden

MELLANBYGDEN Det är dags för den så kallade rötmånaden, då bakterier frodas och risken för magsjuka ökar.

MSB utreder klimatrisker

SVERIGE Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har på regeringens uppdrag identifierat tio särskilda nationella riskområden i Sverige och risker på kommunnivå som är...
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport