Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Avslår ny överklagan

ÅNÄSET. · Published dec 5, 2019 at 11:50

ÅNÄSET. En privatperson överklagade Robertsfors kommuns bygglov för att Statens Bostadsomvandling ska kunna bygga om och till två fastigheter i Ånäset så att 8 lägenheter ska bli 18. Länsstyrelsen avslog överklagan. Personen överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och mljödomstolen med hänvisning till att fastigheterna innehåller asbest och att kommunen skulle sakna tillstånd för sanering. Personen begärde inhibition (att verkställigheten av beslutet skjuts upp) av bygglovet.

Mark och miljödomstolen meddelade redan en vecka efter Länsstyrelsens beslut att avslå begäran om inhibition. Det personen anfört utgör inte skäl för att meddela inhibition enligt domstolen.

Fastigheterna innehåller asbest och ska saneras av saneringsfirma med god kunskap enligt kommunen. Det som krävs är också att en anmälan görs till Arbetsmiljöverket 48 timmar innan saneringen påbörjas. Arbetet är tänkt att påbörjas efter årsskiftet.

Lever i hopp om en ljus framtid för gatlysena

Hökmark Kampen för att behålla gatlysena i byarna i Skellefteå kommun befinner sig i ett avvaktande läge just nu. Politikerna på ett möte om gatlysen som hölls för ett tag sedan...

Nu renoveras värdshuset

BURTRÄSK Värdshuset i Burträsk har ännu en gång fått nya ägare. Den 3 februari är det tänkt att det nya krögarparet Sara och Oscar skall slå upp portarna till ett delvis...

50 000 kronor i 7-milapotten

ROBERTSFORS 50 000 kronor finns i potten när den 50:e upplagan av skidloppet 7-mila mellan Vindeln och Robertsfors åks denna vinter söndag 16 februari.

Ökad risk för svaga isar

MELLANBYGDEN Den senaste tidens blidväder har inneburit att de flesta sjöar och vattendrag kan vara farliga att ge sig ut på. – Särskilt på vattendragen är isförhållanden förrädiska i år. Jag...

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.