Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Avslår ny överklagan

ÅNÄSET. · Published dec 5, 2019 at 11:50

ÅNÄSET. En privatperson överklagade Robertsfors kommuns bygglov för att Statens Bostadsomvandling ska kunna bygga om och till två fastigheter i Ånäset så att 8 lägenheter ska bli 18. Länsstyrelsen avslog överklagan. Personen överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och mljödomstolen med hänvisning till att fastigheterna innehåller asbest och att kommunen skulle sakna tillstånd för sanering. Personen begärde inhibition (att verkställigheten av beslutet skjuts upp) av bygglovet.

Mark och miljödomstolen meddelade redan en vecka efter Länsstyrelsens beslut att avslå begäran om inhibition. Det personen anfört utgör inte skäl för att meddela inhibition enligt domstolen.

Fastigheterna innehåller asbest och ska saneras av saneringsfirma med god kunskap enligt kommunen. Det som krävs är också att en anmälan görs till Arbetsmiljöverket 48 timmar innan saneringen påbörjas. Arbetet är tänkt att påbörjas efter årsskiftet.

Knä stoppar målmaskinen

GAMLA FALMARK Therese Lundmark var 2010-talets främsta målskytt på damsidan i norra länsdelen, med ett snitt på 32 mål per säsong mellan 2015 och 2019. Men i slutet av juli kom...

Starka RIK-förvärv

ROBERTSFORS Med en halverad säsong får poängen inte dröja alltför länge. Robertsfors IK har på kort tid presenterat tre nyförvärv inför den viktiga hösten. En fin försmak kom...

Färre vill till Sverige

LÄNET Effekten av coronapandemin har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av myndighetens ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport