Måndag 24 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Andelen bonusberättigade miljöbilar har ökat bland nyregistrerade bilar det senaste året. Foto: ARKIV

Bilbeskattning får önskad effekt

Nybilsförsäljningen har minskat i Sverige under det första halvåret 2019 och den nya beskattningen har inneburit färre riktigt miljövänliga bilar.

Sverige · Published aug 23, 2019 at 07:15

Den första juli 2018 trädde nya beskattningsregler i kraft för bilar. Bilar med koldioxidutsläpp på max 60 gram per kilometer får en bonus och de med koldioxidutsläpp över en viss gräns får exra hög beskattning.

Detta har haft effekten att "bonus"-bilarna har ökat i andel av nybilsförsäljningen medan de fordon som skulle få den högsta bestraffningen minskar i andel. Även bilar som varken får extra beskattning eller bonus har ökat i andel.

2030-sekretariatet, det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030, menar att detta tyder på att beskattningen haft önskad effekt.

Nedgången i nybilsförsäljning kan bero på utomstående faktorer som långa väntetider hos elbilsleverantörer. Därför kan försäljningen öka under andra halvåret.

Dock förutspås en viss minskning i nybilsförsäljning åren 2019-2022 enligt Trafikanalys.

LRF Konsult blir Ludvig & Co

ROBERTSFORS LRF Konsult byter namn till Ludvig & Co i början av mars. Det nya namnet är egentligen inte så konstigt utan har en mycket tydlig koppling till företagets historia....

Brexit kan ge kompetens

VÄSTANTRÄSK Den 1 februari genomfördes slutligen Brexit. Donna Richmond och Paul Connolly, som fick sitt svenska medborgarskap förra våren, hjälper till att förmedla kontakter...

Fest för de nyinflyttade

LJUSVATTNET De som flyttar in och föryngrar en by är viktiga. Det vet man i Ljusvattnet, som lördagen den 15 februari bjöd in till inflyttarfest med mat, nöje och information.