Lördag 11 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Bönder gör viktig enkät

Sverige · Published maj 25, 2020 at 06:15

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk.

Det handlar om arealer, djur, utbildning med mera. Alla jordbrukare i landet, ungefär 60 000, får besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni. Undersökningen går även att fylla i digitalt.

Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är viktigt för världens livsmedelsförsörjning och som underlag för jordbrukspolitiken i EU. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Med anledning av corona-pandemin blir underlag som strukturundersökningen allt viktigare. Frågor om Sveriges förutsättningar i krissituationer har blivit akuta i den situation som nu råder.

Vid publik till Viddas koncert

ROBERTSFORS På söndagskvällen var det premiär för ”Musik i sommarkväll”, när Robertsfors kyrka gästades av skönsjungande tjejgruppen Vidda från Skellefteå.

Redan tydligt spår av coronan

LÖVÅNGER Effekten av coronapandemin innebär ju bland annat att svenskarna nu tar ”hemester”. Effekten av detta syns redan tydligt inom turismen. Café Fyren i Bjuröklubb hoppas...

Skrotbilar stort problem

ROBERTSFORS KOMMUN Mer än 140 skrotbilar finns på tomter där Robertsfors kommun vill ha bort större delen av bilarna. Och det kan bli dyrt om anvisningarna att städa inte följs.

Egenprovtagning i länet med start måndag

Länet Från och med måndag 13 juli kan den som vill testa sig själv för covid-19 i Västerbotten.

Flarkens kapell fyller 100 år

FLARKEN Den gamla skolan blev för trång att hålla till i så Flarkenborna byggde sig ett eget kapell. I år är det 100 år sedan den ståtliga byggnaden invigdes.
Sport