Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ersätts för räddningstjänst

SKELLEFTEÅ · Published jan 9, 2019 at 07:15

Räddningstjänsten i Skellefteå kommun bistod Jokkmokks kommun vid sommarens skogsbränder. Nu får Skellefteå kommun ersättning med 187 264 kronor från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, för de kostnader man haft. Kommunen ansökte om ersättning och fick hela den sökta summan beviljad. MSB bedömer att samtliga kostnader Skellefteå kommun yrkat ersättning för är ersättningsgilla enligt 7 kap. 3§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.