Torsdag 13 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Få åkerier gör kontroller

SVERIGE · Published dec 10, 2019 at 06:15

Åtta av tio åkerier genomför aldrig alkoholkontroller av sina förare. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. Totalt genomfördes 400 telefonintervjuer, varav 200 med åkeriägare och 200 med åkerianställda.

Andra slutsatser av undersökningen var att fyra av tio förare på åkerierna svarar att det saknas alkolås i samtliga av det aktuella företagets fordonsflotta.

91 procent uppger att företaget har en alkohol- och drogpolicy och 56 procent uppger att de alltid genomför egenkontroller av det fordon de ska köra innan arbetspasset börjar. Dessa egenkontroller är dock vanligare bland de anställda (68 procent) än bland åkeriernas ägare (45 procent).

– Det är intressant att det är färre åkeriägare som uppger att de genomför egenkontroller av fordonet inför körning. Man skulle kunna tänka sig att de skulle vara mer måna om att allt står rätt till. Det skulle kunna handla om tidspress då fler åkeriägare upplever att de är stressade och jobbar efter ett pressat schema. Att prioritera bort säkerheten för att vinna tid är dock ofta en kortsiktig lösning då det kan öka risken för olyckor, säger Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar.

Äntligen en publik aktivitet i Ljusvattnet

LJUSVATTNET Pimpeltävling och logdanser; allt har fått ställas in till följd av coronapandemin. Men byaloppisen kunde ändå genomföras tack vare smart planering och byns enorma...

Detaljplan till domstol

ULLDALSVIKEN Ett beslut om detaljplan för ett område i Ulldalsviken överklagas till mark- och miljödomstolen. En person är kritisk mot delar i detaljplanen och vill se att...

Befarar fler drunkningsolyckor

SOMMAR Sol, värme, bad och ledigt på hemmaplan. Då ökar drunkningsolyckorna. Det är så pass mycket att Svenska Livräddningsällskapet går ut och varnar.

Ökat intresse för båtliv ger fler oerfarna på sjön

BÅTLIV När fler väljer att semestra på hemmaplan har även intresset för båtar stigit rejält. Under maj månad ökade sökningarna efter båtar med 887 procent jämfört med maj ifjol....
Sport