Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Få åkerier gör kontroller

SVERIGE · Published dec 10, 2019 at 06:15

Åtta av tio åkerier genomför aldrig alkoholkontroller av sina förare. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. Totalt genomfördes 400 telefonintervjuer, varav 200 med åkeriägare och 200 med åkerianställda.

Andra slutsatser av undersökningen var att fyra av tio förare på åkerierna svarar att det saknas alkolås i samtliga av det aktuella företagets fordonsflotta.

91 procent uppger att företaget har en alkohol- och drogpolicy och 56 procent uppger att de alltid genomför egenkontroller av det fordon de ska köra innan arbetspasset börjar. Dessa egenkontroller är dock vanligare bland de anställda (68 procent) än bland åkeriernas ägare (45 procent).

– Det är intressant att det är färre åkeriägare som uppger att de genomför egenkontroller av fordonet inför körning. Man skulle kunna tänka sig att de skulle vara mer måna om att allt står rätt till. Det skulle kunna handla om tidspress då fler åkeriägare upplever att de är stressade och jobbar efter ett pressat schema. Att prioritera bort säkerheten för att vinna tid är dock ofta en kortsiktig lösning då det kan öka risken för olyckor, säger Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar.

Lever i hopp om en ljus framtid för gatlysena

Hökmark Kampen för att behålla gatlysena i byarna i Skellefteå kommun befinner sig i ett avvaktande läge just nu. Politikerna på ett möte om gatlysen som hölls för ett tag sedan...

Nu renoveras värdshuset

BURTRÄSK Värdshuset i Burträsk har ännu en gång fått nya ägare. Den 3 februari är det tänkt att det nya krögarparet Sara och Oscar skall slå upp portarna till ett delvis...

50 000 kronor i 7-milapotten

ROBERTSFORS 50 000 kronor finns i potten när den 50:e upplagan av skidloppet 7-mila mellan Vindeln och Robertsfors åks denna vinter söndag 16 februari.

Ökad risk för svaga isar

MELLANBYGDEN Den senaste tidens blidväder har inneburit att de flesta sjöar och vattendrag kan vara farliga att ge sig ut på. – Särskilt på vattendragen är isförhållanden förrädiska i år. Jag...

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.