Onsdag 12 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Knapp miljon mot ensamhet

SVERIGE · Published jul 2, 2020 at 06:15

Det finns en stor risk att personer över 70 års ålder isoleras. Problematiken var allvarlig redan innan coronapandemin, men har redan fördjupats och riskerar att förvärras ytterligare. Därför har regeringen beslutat att skjuta till 30 miljoner till landets kommuner, för att särskilt motverka konsekvenserna av isolering.

Av dessa 30 miljoner fördelas 842 858 kronor till Västerbottens län. Medlen kan användas till såväl tillgängliggörande av skyddade besöksrum, möjliggöra extra personal för att äldre och deras anhöriga ska kunna träffas utomhus, men också digitala lösningar.

Äntligen en publik aktivitet i Ljusvattnet

LJUSVATTNET Pimpeltävling och logdanser; allt har fått ställas in till följd av coronapandemin. Men byaloppisen kunde ändå genomföras tack vare smart planering och byns enorma...

Detaljplan till domstol

ULLDALSVIKEN Ett beslut om detaljplan för ett område i Ulldalsviken överklagas till mark- och miljödomstolen. En person är kritisk mot delar i detaljplanen och vill se att...

Befarar fler drunkningsolyckor

SOMMAR Sol, värme, bad och ledigt på hemmaplan. Då ökar drunkningsolyckorna. Det är så pass mycket att Svenska Livräddningsällskapet går ut och varnar.

Ökat intresse för båtliv ger fler oerfarna på sjön

BÅTLIV När fler väljer att semestra på hemmaplan har även intresset för båtar stigit rejält. Under maj månad ökade sökningarna efter båtar med 887 procent jämfört med maj ifjol....
Sport