Lördag 20 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Foto: ARKIV

Kvinnor sparar mindre än män

Sverige · Published apr 9, 2019 at 06:15

Kvinnor sparar i genomsnitt 600 kronor mindre per månad än män, enligt en undersökning från Folksam.

– Andelen kvinnor och män som sparar är lika stor. I snitt sparar både kvinnor och män tio procent av sin inkomst, men även om kvinnor är lika bra på att spara så har de inte möjlighet att lägga undan lika mycket pengar som männen, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

Sammanlagt sparar männen i genomsnitt en årslön mer än kvinnor.

– Kvinnor tjänar mindre, har möjlighet att spara mindre och dras dessutom med en större oro för hur de ska klara sig ekonomiskt om något inträffar som påverkar ekonomin. Det här är något som måste ändras på. Som enskild person är det viktigt att börja spara i tid och ta makt över sin ekonomi, speciellt eftersom kvinnor har lägre lön, lägre pension och lever längre, säger Anna-Karin Laurell.

Kvinnor oroar sig också i högre grad för hur deras ekonomi ska bli efter pensionen.

– Redan idag finns det ett pensionsgap med 29 % gap mellan kvinnor och mäns inkomst- och tilläggspensioner. Samma grundorsaker som vi ser till ojämställda pensioner, det vill säga att kvinnor tjänar mindre, arbetar mer deltid, tar större del av föräldraledigheten och fler vab-dagar, får oskäligt lägre lön och oftare jobbar i låglöneyrken, är de orsaker vi ser påverkar möjligheten till ett eget sparande, säger Anna-Karin Laurell.

Sätt att minska sparskillnaden

  • Ta ett jämställt ansvar för familj och barn. Detta har en stor påverkan på pensionen. Vab, deltidsarbete och större uttag av föräldraledigheten påverkar pensionen.
  • Starta ett kompensationssparande om din partner jobbar deltid, vabbar mer och tar större del av föräldraledigheten. Se till att den ekonomiska situationen är jämställd för båda inte bara nu men även på sikt. Skriv sparandet som egen egendom så att det inte delas upp vid eventuell skilsmässa.
  • Kontakta ett pensions- och sparandeföretag som kan ge råd och vägledning utifrån din specifika situation.
  • Källa: Folksam

Nya översiktsplanen klar

Robertsfors På senaste kommunfullmäktige klubbades den nya översiktsplanen för Robertsfors kommun med en vision och riktning fram till 2030. Målet är en hållbar kommun med 7500...