Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Landstinget minskar hyrkostnad – men når inte mål om oberoende

Landstinget i Västerbottens län har minskat kostnaderna för hyrpersonal med 42 miljoner kronor under året.
Men målet om oberoende av hyrespersonal uppnås inte till januari 2019.

Länet · Published dec 2, 2018 at 12:30

Landstingets kostnader för hyrpersonal har skenat de senaste åren. För 2016 och 2017 kostade hyrpersonal, främst stafettläkare, 195 respektive 244 miljoner kronor.

Det beräknas vara cirka 50 procent dyrare att anlita en hyrläkare jämfört om läkaren är fast anställd.

I ett gemensamt projekt försöker nu landets landsting och regioner att vända trenden. Senast 1 januari 2019 ska landstingen ha uppnått ”oberoende” av inhyrd personal i sjukvården.

Enligt landstinget har kostnaderna för hyrpersonal i oktober 2018 minskat med 42 miljoner kronor jämfört med samma tid 2017.

– Vi börjar se resultat av satsningar på att utbilda läkare som ersätter dem som går i pension, så att man inte behöver ta in hyrläkare, säger Jonas Claesson, biträdande sjukvårdsdirektör.

”Oberoende” definieras som högst två procents lönekostnader för inhyrd personal av landstingets totala lönekostnader.

– På totalen når vi inte målet. Då landar vi strax under fyra procent.

Till och med oktober 2018 har landstinget spenderat 163,8 miljoner kronor på hyrpersonal, vilket antyder en kostnad på strax under 200 miljoner vid årets slut.

För ett par år sedan saknades 50 läkare i länets primärvård.

– Men i dag är det färre än 50, säger Ewa Klingefors, tf primärvårdsdirektör.

I Skellefteå försöker landstinget göra tjänsterna mer attraktiva för läkare som annars skulle ha jobbat som stafettläkare.

– Vi tittar över flexiblare arbetstid och möjligheter att forska, säger Klingefors.