Tisdag 14 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Länsbor positiva till klimatnytta

Länet · Published maj 28, 2020 at 06:15

71 procent tycker att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid beslut om vindkraft ska tillåtas eller inte. Det framgår av en Sifoundersökning, som presenteras av nätverket Vindkraftens klimatnytta. Även sju av riksdagspartierna är positiva till förslaget, enligt undersökningen. Kristdemokraterna har inte tagit ställning.

"Allt färre nya vindkraftsprojekt får tillstånd och allt för ofta får vindkraften stå tillbaka för andra intressen. Vi måste ta klimatkrisen på allvar och väga in vindkraftens stora klimatnytta när beslut fattas om nya vindparker", säger Anders Wijkman, ordförande för nätverket Vindkraftens klimatnytta, i ett pressmeddelande.

Vid publik till Viddas koncert

ROBERTSFORS På söndagskvällen var det premiär för ”Musik i sommarkväll”, när Robertsfors kyrka gästades av skönsjungande tjejgruppen Vidda från Skellefteå.

Nytt datum för inresor

CORONA UD har från och med den 30 juni hävt reseavrådan för ett flertal länder inom EES medan man förlängt avrådan till länder utanför EES till den 31 augusti. Numera gäller även...
Sport