Söndag 5 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Foto: PIXABAY

Nästan 1 av 3 företag drabbade av IT-brott

Sverige · Published okt 28, 2019 at 06:15

Allt fler företagare drabbas av IT-brott, på två år har andelen stigit kraftigt från 19 till 29 procent.

– När brott mot företag diskuteras i samhällsdebatten brukar det handla om stölder, inbrott och skadegörelse. Men en stor del av brotten begås inte med kofot utan genom bedrägerier och dataintrång på företagets elektroniska enheter, Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.

Bland stora företag har ännu fler blivit utsatta – med de över tio anställda svarar nästan hälften att de blivit det. Brotten kan handla om till exempel ID-kapning, stjäla lösenord eller skicka ut falsk information i syfte att komma åt information eller pengar.

– Företagare har inte säkrare beteende än befolkningen i stort, visar en jämförande undersökning. Det är ett allvarligt hot mot förtroendet för digitaliseringen i samhället. Företag utsätter sig för ekonomiska risker om de drabbas av avbrott och förtroende kan skadas om till exempel kunders information läcker till obehöriga, säger Carl Önne, informationssäkerhetsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En viktig faktor för att minska risken kan vara kunskap.

– Det framkommer en bild att kunskapen om den här typen av brott är låg bland företagarleden och många bolag saknar rutiner och verktyg för att skydda sig mot IT-angrepp. Vi ser i undersökningen att var femte företagare som är över 55 år inte skyddar sin företagsmobil med skärmlås. Var femte företagare över 65 år uppger också att han eller hon inte funderar över sina lösenord, vilket är oroväckande, säger Pontus Lindström, Företagarna.

Heta känslor kring farten på ”kammen”

BURTRÄSK Höga hastigheter längs en väg med många barnfamiljer, inga trottoarkanter och hus som står nästan ute på vägen. Ett recept för katastrof, menar boende på Kamvägen i...
Sport