Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Nya naturreservat i länet

Nu finns fem nya naturreservat i Västerbotten. Dessutom har fem befintliga reservat blivit större.

Mellanbygden · Published jun 12, 2018 at 16:15

Naturreservaten består av skogar, fjäll och myrmarker.

Områdena skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, djur- och växtlivet samt för att värna om friluftslivet.

Länsstyrelsen har de senaste åren fått extra resurser från regeringen för att slutföra reservatsprocessen för många färdiginlösta skogsområden.

Nya naturreservat:

Blaiken – Storuman och Sorsele kommuner.

Jackestjärnen

– Åsele kommun.

Tvärliden

– Norsjö kommun.

Vitvattnet – Storuman och Vilhelmina kommuner.

Bergsjöberget

– Nordmalings kommun.

Utökade naturreservat:

Arksjöberget

– Dorotea kommun.

Gitsfjället – Dorotea och Vilhelmina kommuner.

Rönnberget

– Storumans kommun.

Oxfjället

– Dorotea kommun.

Stöttingfjället

– Vilhelmina kommun.