Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

En multiskadad tall i Norrbotten. Foto: SKOGSSTYRELSEN/ANNA MARNTELL

Ökande skador på norrländsk skog

Länet · Published apr 25, 2019 at 06:15

Skogsskador i Västerbotten och övriga norrländska län ökade förra året. Inte oväntat spelar fjolårets torka en avgörande roll.

– Vi ser att torkan fick stora konsekvenser för skogen i norr under året, säger Anna Marntell, skadesamordnare för Skogsstyrelsens Region Nord där Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ingår.

Men torkan är långt ifrån det enda problemet, förklarar hon:

– Det som bekymrar oss mest är omfattningen av ungskog där främst tallen drabbas av flera sjukdomar och skador samtidigt och dessutom fått betesskador av älg, det vi kallar multiskadad ungskog. Svampangreppen ökar och vi vet just nu inte riktigt varför.

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Flarkenbonde ny i styrelse

Flarken John Baars, mjölkbonde i Flarken, är invald i Norrmejeriers styrelse. John Baars har tidigare erfarenhet från lantbrukssektorn i Nederländerna och flyttade för tre år...

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...