Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Besöksförbudet infördes våren 2020. Foto: PIXABAY

Slut på besöksförbud i Västerbotten

Efter drygt ett år tas i dag det generella besöksförbudet bort på Västerbottens sjukhus och vårdenheter.

LÄNET · Published jul 12, 2021 at 12:24

Besöksförbudet infördes för att minska risken för att få in covid-19-smitta i verksamheten.

– Läget är nu väsentligt förbättrat och vaccinationstäckningen i befolkningen stiger för varje dag. Därför har Region Västerbotten beslutat att ta bort det generella besöksförbudet från och med måndag den 12 juli och i stället införs besöksrestriktioner, säger Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1 och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förutom de allmänna besöksrestriktionerna har enskilda verksamheter också möjlighet att besluta om lokala besöksförbud eller andra restriktioner.

Besöksrestriktioner

  • Besökare ska vara symtomfria och inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
  • Håll avstånd till andra och ha god handhygien.
  • Träffa endast den du är där för att besöka.
  • Besök helst sjukhuset ensam, om du har behov av stöd får endast en person följa med vid besöket. Vårdnadshavare till barn får alltid medfölja vid besök.
  • Undvik att vistas i allmänna utrymmen.
  • Använd munskydd.
  • Besöksreglerna gäller även dig som är vaccinerad.

Källa: REGION VÄSTERBOTTEN

Fler nyheter från mellanbygden

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Mellanbygden rekommenderar

Risk för magsjuka under rötmånaden

MELLANBYGDEN Det är dags för den så kallade rötmånaden, då bakterier frodas och risken för magsjuka ökar.

MSB utreder klimatrisker

SVERIGE Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har på regeringens uppdrag identifierat tio särskilda nationella riskområden i Sverige och risker på kommunnivå som är...
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport