Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Stor skillnad i andel vårdade äldre

Länet · Published feb 13, 2019 at 06:15

Hur stor andel av invånare över 80 år som fick kommunal vård under 2017 varierar kraftigt, från 16 procent i Bjurholm till 65 procent i Vindeln. Sett till hela landet är skillnaden ännu större, från 29 till 80 procent.

– Det är svårt att säga om den kommunala vården är jämlik, statistiken vi har säger inget om innehållet i vården, eller vilka insatser som ges, säger Eva Lejman, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Vad skillnaden beror på är svårt att säga.

– Det kan bero på att vissa äldre inte behöver stöd och hjälp med sin vård. Det skulle också kunna bero på skillnader vad gäller kriterier för kommunal hälso- och sjukvård, säger Eva Lejman.

Även mellan könen finns en stor skillnad, i exempelvis Skellefteå så är det 61 procent av kvinnorna som fått vård jämfört med 45 procent av männen.

– Kvinnor lever generellt sett längre. När man blir äldre får man sjukdomar som kan ge funktionsnedsättning och större vårdbehov, säger Eva Lejman.

Kommunal hälso- och sjukvård erbjuds till alla personer 65 år och äldre i behov av vård inom särskilda boendeformer, dagverksamhet, och i ordinärt boende (hemsjukvård). I bostad med särskild service för vuxna (LSS) finns det också personer 65 år och äldre som erhåller kommunal hälso- och sjukvård.

Källa: Siren

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Grafik: Robertsfors ambition att helt slippa konsultstödda familjehem

Länet Det råder stora skillnader mellan kommunernas användning av konsultstödda familjehem. Vissa använder inte hemmen över huvud taget medan andra använder dem nästan uteslutande.

GRAFIK: Hudcancer har ökat kraftigt sedan 1970

LÄNET Färre personer i norr drabbas av malignt melanom jämfört med i andra delar av Sverige. Men sedan 1970 är antalet nya fall ändå sex gånger större. – Det finns alltid en...