Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Stor skillnad i andel vårdade äldre

Länet · Published feb 13, 2019 at 06:15

Hur stor andel av invånare över 80 år som fick kommunal vård under 2017 varierar kraftigt, från 16 procent i Bjurholm till 65 procent i Vindeln. Sett till hela landet är skillnaden ännu större, från 29 till 80 procent.

– Det är svårt att säga om den kommunala vården är jämlik, statistiken vi har säger inget om innehållet i vården, eller vilka insatser som ges, säger Eva Lejman, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Vad skillnaden beror på är svårt att säga.

– Det kan bero på att vissa äldre inte behöver stöd och hjälp med sin vård. Det skulle också kunna bero på skillnader vad gäller kriterier för kommunal hälso- och sjukvård, säger Eva Lejman.

Även mellan könen finns en stor skillnad, i exempelvis Skellefteå så är det 61 procent av kvinnorna som fått vård jämfört med 45 procent av männen.

– Kvinnor lever generellt sett längre. När man blir äldre får man sjukdomar som kan ge funktionsnedsättning och större vårdbehov, säger Eva Lejman.

Kommunal hälso- och sjukvård erbjuds till alla personer 65 år och äldre i behov av vård inom särskilda boendeformer, dagverksamhet, och i ordinärt boende (hemsjukvård). I bostad med särskild service för vuxna (LSS) finns det också personer 65 år och äldre som erhåller kommunal hälso- och sjukvård.

Källa: Siren

Medborgarförslag för att mota klimathotet

ROBERTSFORS Förra fredagen höll gruppen Klimat Robertsfors en manifestation utanför kommunhuset då man lämnade ett medborgarförslag på åtgärder för Robertsfors kommun....

Tommy Nilsson sjunger ut

BURTRÄSK Tommy Nilsson, som gör ett stopp i turnén ”Allt som jag känner” och tillsammans med Burträskkören bjuder in till konsert i Burträsk kyrka på fredag kväll.

Krav på åtgärder i arbetsmiljön

ÅNÄSET/BYGDEÅ Arbetsmiljöverket har granskat ett par företag i mellanbygdsområdet och funnit brister som de kräver ska åtgärdas. Rofab i Ånäset och Köksmontören i Bygdeå är de...