Måndag 24 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Studiecirklar ger bättre chans på arbetsmarknaden

Det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i studiecirkel och att komma in i sysselsättning från arbetslöshet. Hos utrikesfödda är detta samband allra störst.

Sverige · Published aug 27, 2019 at 07:15

Rapporten som genomfördes av nationalekonomerna Lina Bjerke Och Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping publicerades den 1 juli på Folkbildningsrådets hemsida.

Initiativet till undersökningen togs av Studieförbunden och uppdraget delades ut till forskarna av Folkbildningsrådet.

Rapporten visar att i gruppen utrikes födda mellan 20 och 30 år som var arbetslösa 2012 hade 57 procent av de som deltog i en studiecirkel fått jobb 2015 jämfört med 43 procent för de som inte deltagit. Detta gäller inte enbart arbetsinriktade studiecirklar utan också allmänna cirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

– Det är första gången vi får resultat från en nationalekonomisk effektstudie av deltagande i studiecirklar. Analysen visar ett starkt samband mellan studiecirklar och minskad arbetslöshet. Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har en viktig roll att spela, inte minst i etableringen av nyanlända, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

I analysen framgår också att arbetslösa som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet att komma i arbete inom tre år än de som inte deltagit i studiecirklar. Det positiva sambandet mellan cirkeldeltagande och att få jobb är som störst för utrikes födda.

Sannolikheten att gå från arbetslöshet till arbete är väsentligt större för utrikes födda som deltar i studieförbundens folkbildning jämfört med utrikes födda som inte deltar. Utrikes födda och kortutbildade som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet än icke-deltagare att öka sin inkomst under de kommande tre åren.

LRF Konsult blir Ludvig & Co

ROBERTSFORS LRF Konsult byter namn till Ludvig & Co i början av mars. Det nya namnet är egentligen inte så konstigt utan har en mycket tydlig koppling till företagets historia....

Brexit kan ge kompetens

VÄSTANTRÄSK Den 1 februari genomfördes slutligen Brexit. Donna Richmond och Paul Connolly, som fick sitt svenska medborgarskap förra våren, hjälper till att förmedla kontakter...

Fest för de nyinflyttade

LJUSVATTNET De som flyttar in och föryngrar en by är viktiga. Det vet man i Ljusvattnet, som lördagen den 15 februari bjöd in till inflyttarfest med mat, nöje och information.