Lördag 21 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Studiecirklar ger bättre chans på arbetsmarknaden

Det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i studiecirkel och att komma in i sysselsättning från arbetslöshet. Hos utrikesfödda är detta samband allra störst.

Sverige · Published aug 27, 2019 at 07:15

Rapporten som genomfördes av nationalekonomerna Lina Bjerke Och Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping publicerades den 1 juli på Folkbildningsrådets hemsida.

Initiativet till undersökningen togs av Studieförbunden och uppdraget delades ut till forskarna av Folkbildningsrådet.

Rapporten visar att i gruppen utrikes födda mellan 20 och 30 år som var arbetslösa 2012 hade 57 procent av de som deltog i en studiecirkel fått jobb 2015 jämfört med 43 procent för de som inte deltagit. Detta gäller inte enbart arbetsinriktade studiecirklar utan också allmänna cirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

– Det är första gången vi får resultat från en nationalekonomisk effektstudie av deltagande i studiecirklar. Analysen visar ett starkt samband mellan studiecirklar och minskad arbetslöshet. Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har en viktig roll att spela, inte minst i etableringen av nyanlända, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

I analysen framgår också att arbetslösa som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet att komma i arbete inom tre år än de som inte deltagit i studiecirklar. Det positiva sambandet mellan cirkeldeltagande och att få jobb är som störst för utrikes födda.

Sannolikheten att gå från arbetslöshet till arbete är väsentligt större för utrikes födda som deltar i studieförbundens folkbildning jämfört med utrikes födda som inte deltar. Utrikes födda och kortutbildade som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet än icke-deltagare att öka sin inkomst under de kommande tre åren.

Skänker priset vidare till Futebol dá força

BYGDSILJUM I somras vann Martinsons Skogsnolias jämställdhetspris på 20 000 kronor. Pengarna kommer nu att skänkas vidare till organisationen Futebol dá força som utbildar...

Lumpargäng från 60-talet träffas ännu

LÖVÅNGER/ÅNÄSET Ett lumpargäng som gjorde sin värnplikt vid P5 Pansarregemente i Boden och muckade 1962 har sedan 80-talet fortsatt att träffa varandra och hållit gemenskapen vid...

Lyckat för besökscentret

BURTRÄSK Öppethållandet på Västerbottensost besökscenter utökades med cirka fem veckor denna sommar. Nu har domen kommit i form av färsk statistik efter säsongsavslutningen den 1...

Snart bakas nytt bröd i bagarstugan i Burträsk

BURTRÄSK Bagarstugan i Burträsk skall rustas upp. Arbetet kommer att pågå från den 4 november till den 1 mars 2020. Under denna tid är bagarstugan stängd för bakning.