Tisdag 21 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Kontanters vara eller icke vara är en fråga som måste hanteras demokratiskt, menar kommittén. Foto: ARKIV

Utredning vill se rimlig tillgång till kontanter

Människor ska ha rimlig tillgång till kontanter – det är kontentan av betänkandet som i dag överlämnas till riksdagen.

MELLANBYGDEN · Published jun 11, 2018 at 13:40

Det är en enig riksbankskommité med representanter från samtliga riksdagspartier som står bakom betänkandet och bland annat skriver att "Kontanter kan därför inte tillåtas försvinna innan Sverige i god demokratisk ordning och med ett tillräckligt beslutsunderlag kan ta ställning till vilka statliga betalningsmedel som bör finnas i framtiden."

Rimlig tillgång ska innebära att 99 av 100 svenskar inte ska behöva färdas längre än 25 kilometer för att kunna ta ut kontanter eller lämna en dagskassa.

– Med kommitténs förslag kommer de stora bankerna att tvingas att ta sitt ansvar gentemot sina kunder och samhället när det gäller tillgången till kontanter. Samtidigt ges de stora frihetsgrader hur de vill göra detta då kraven inte specificerar på vilket sätt tjänsterna ska erbjudas, säger Riksbankskommitténs ordförande Mats Dillén.

Initiativet Kontantupproret är positiva till det nya betänkandet.

–  Vi på Kontantupproret gläds åt förslaget som kommittén har lagt fram och är positivt inställda till de krav som ställs på bankerna. Vi har länge arbetat för att kontanterna ska lyftas inom politiken och behandlas som en demokratisk fråga. Nu gäller det att se till att bankerna sköter sin uppgift och att man i det fortsatta arbetet inkluderar alla aktörer som är i behov av kontantuttag och dagskassehantering – allt från privatpersoner och småföretagare till de större jättarna säger Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret.

Frihetsberövade fick sina djur omhändertagna

LÖVÅNGER När paret frihetsberövades togs deras husdjur till en början hand om av en annan person. Nu har däremot husdjuren omhändertagits efter beslut av Länsstyrelsen.