Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Kontanters vara eller icke vara är en fråga som måste hanteras demokratiskt, menar kommittén. Foto: ARKIV

Utredning vill se rimlig tillgång till kontanter

Människor ska ha rimlig tillgång till kontanter – det är kontentan av betänkandet som i dag överlämnas till riksdagen.

MELLANBYGDEN · Published jun 11, 2018 at 13:40

Det är en enig riksbankskommité med representanter från samtliga riksdagspartier som står bakom betänkandet och bland annat skriver att "Kontanter kan därför inte tillåtas försvinna innan Sverige i god demokratisk ordning och med ett tillräckligt beslutsunderlag kan ta ställning till vilka statliga betalningsmedel som bör finnas i framtiden."

Rimlig tillgång ska innebära att 99 av 100 svenskar inte ska behöva färdas längre än 25 kilometer för att kunna ta ut kontanter eller lämna en dagskassa.

– Med kommitténs förslag kommer de stora bankerna att tvingas att ta sitt ansvar gentemot sina kunder och samhället när det gäller tillgången till kontanter. Samtidigt ges de stora frihetsgrader hur de vill göra detta då kraven inte specificerar på vilket sätt tjänsterna ska erbjudas, säger Riksbankskommitténs ordförande Mats Dillén.

Initiativet Kontantupproret är positiva till det nya betänkandet.

–  Vi på Kontantupproret gläds åt förslaget som kommittén har lagt fram och är positivt inställda till de krav som ställs på bankerna. Vi har länge arbetat för att kontanterna ska lyftas inom politiken och behandlas som en demokratisk fråga. Nu gäller det att se till att bankerna sköter sin uppgift och att man i det fortsatta arbetet inkluderar alla aktörer som är i behov av kontantuttag och dagskassehantering – allt från privatpersoner och småföretagare till de större jättarna säger Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...

BrukEtt avtalar med nya tyskar

Robertsfors Det blev ett rejält strul med tyskarna som hyrde in sig med dataservrar i BrukEtts lokaler. Nu har ägaren Mikael Bergmark skrivit ett nytt hyresavtal med ett annat...