Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Vaccinering av unga kan starta i augusti

Ungdomar kan erbjudas covidvaccinering från vecka 32, meddelar Folkhälsomyndigheten.

SVERIGE · Published jul 14, 2021 at 10:29

Det handlar om de som är födda 2005 eller tidigare som alltså ska erbjudas vaccin efter att regionerna erbjudit vaccin till alla över 18 år.

Enligt Folkhälsomyndigheten är syftet främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Det vaccin som kommer att erbjudas är Pfizers, som är godkänt ned till 12 år.

Fler nyheter från mellanbygden

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Mellanbygden rekommenderar

Risk för magsjuka under rötmånaden

MELLANBYGDEN Det är dags för den så kallade rötmånaden, då bakterier frodas och risken för magsjuka ökar.

MSB utreder klimatrisker

SVERIGE Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har på regeringens uppdrag identifierat tio särskilda nationella riskområden i Sverige och risker på kommunnivå som är...
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport