Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Västerbotten har lägst andel oljepannor

MELLANBYGDEN · Published okt 12, 2018 at 08:27

Bioenergibolaget Scandbio har låtit göra en nationell studie av andelen olje- respektive pelletspannor i svenska småhus.

Den visar att i Västerbotten finns lägst andel privata oljepannor i landet, nämligen 299 villaoljepannor motsvarar 5 pannor per 1000 hushåll, långt under rikssnittet 17,2. Flest oljepannor finns i Värmland med 32,2 villaoljepannor per 1000 hushåll.

Studien visar också att Västerbotten ligger på sjätte plats i landet mätt i andelen pelletspannor per småhus. I länet finns totalt 3 258 pelletspannor eller cirka 52 per 1 000 småhus. Störst andel pelletspannor finns i Dalarna, 80 pelletspannor per 1 000 småhus, med Stockholms län på sista plats med motsvarande 11 pannor.

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Därför är det bra att så många villaägare i Västerbotten valt en pelletspanna och värmer sitt hus med restprodukter från skogen, säger Peter Granborn, vd Scandbio.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.