Fredag 4 december 2020

Västerbottens Mellanbygd

Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Inget ökat vårdtryck trots självtestning

Länet · Published jul 23, 2020 at 09:21

Sedan det blev möjligt för allmänheten i länet att testa sig för covid-19 har omkring 1 700 personer genomfört testet, varav ungefär sju procent visat sig ha viruset.

– Många har säkert varit lite småkrassliga och haft symtom några veckor tillbaka och jag tror att det fanns ett uppdämt behov av att testa sig, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Västerbotten.

Däremot har självtestningen och den utökade testningen i allmänhet inte inneburit någon ökning av de som behöver vård.

– Tvärtom fortsätter antalet inneliggande patienter att minska, vilket tyder på att de flesta som visat sig ha covid-19 har milda symtom, förklarar Gunilla Persson.

Vädjan: Hämta ut paketen i tid

MELLANBYGDEN Årets julhandel är den kanske svåraste någonsin att förutspå enligt Handelns utredningsinstitut, HUI. Vad man kan säga med ganska stor säkerhet är däremot att...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport