Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

Smittskyddsläkare Stephan Stenmark. Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Nya fall i Västerbotten fortsätter minska

Förra veckan minskade andelen positiva testresultat i Västerbotten från 9,4 till 6,1 procent.
– Det ser hoppfullt ut med den avtagande kurvan, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Länet · Published jan 18, 2021 at 15:34

Han hoppas att det ska minska belastningen på vården:

– Smittspårningen visar att minskningen sker i alla åldersgrupper och i alla delar av regionen. Att färre personer i de äldre åldersgrupperna testar positivt kan minska antalet personer som behöver sjukhusvård om en till två veckor.

Västerbottens särskilda sjukvårdsledning går också ner från försträkningsläge till stabsläge.

Samtidigt är det viktigt att alla fortsätter att följa gällande rekommendationer.

– Det är lika viktigt nu som tidigare att fortsätta följa de nationella rekommendationerna för att bromsa smittspridningen. Just nu har vi en kall årstid med torr luft som vi av erfarenhet vet gynnar smittspridning av luftvägsinfektioner, säger Stephan Stenmark och påminner alla om att fortsatt stanna hemma vid minsta symtom och testa sig. Tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra människor för att minska risken för smittspridning, säger Stephan Stenmark.

Än så länge har Västerbotten inte drabbats av minskat antal levererade vaccin.

– I takt med att vi får mer vaccin planerar vi att under de två närmsta veckorna påbörja vaccinering av vårdpersonal i prioriterade verksamheter på länets sjukhus, informerar Ronny Lestander, regionens vaccinsamordnare.

Nästan halva byn är med i Kalvträsks kår

KALVTRÄSK Det har gått två år sedan Kalvträsk frivilliga brandkår bildade ideell förening för att bättre kunna möta framtiden. Nu står folk till och med på kö för att kunna gå...

Svårare för kår att hitta nya deltidare

BURTRÄSK När räddningstjänsten i Burträsk tillsatte två nya deltidstjänster i höstas var det totalt tre sökande. För ett par decennier sedan kunde söktrycket vara tio gånger så...

Robertsfors kvinnor bara 14 sekunder efter

ROBERTSFORS KOMMUN Löneskillnaden mellan kvinnor och män med likvärdigt arbete är i stort sett noll bland anställda i Robertsfors kommun. Det visar den årliga lönekartläggningen.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport