Söndag 28 februari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Smittskyddsläkare Stephan Stenmark Foto: PRESS/REGION VÄSTERBOTTEN

Ojämn smittspridning i Västerbotten

"Även om det är ett tufft läge så är det inte för alltid. Hur länge det blir kan du och jag vara med och styra över", säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Länet · Published dec 16, 2020 at 12:50

I dag höll Region Västerbotten en presskonferens om det aktuella läget med covid-19 i länet. Medverkade gjorde smittskyddsläkare Stephan Stenmark, hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa och vaccinationssamordnare Ronny Lestander.

Stephan Stenmark upprepar uppmaningen att följa de restriktioner som gäller och att tänka sig för:

– Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvaria, har en skyldighet att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det gäller även vid högtider.

Han fortsätter:

– Det betyder att den här julen blir annorlunda. Men vi kan finnas till för varandra även om vi inte kan träffas på plats.

Smittspridningen i Västerbotten har fortsatt att öka, med ett större antal nya fall under än vecka än någonsin tidigare. I södra Lappland och Skellefteåregionen ser smittspridningen dock ut att minskat något, medan den ökat i Umeåregionen.

Stephan Stenmark understryker att den som har symptom eller uppmanas att testa sig ska göra det – men för att hinna med så är det också viktigt att ingen testar sig utan anledning.

– Det är extra viktigt nu under helgerna, säger han.

Som tidigare meddelat så räknar regionen med att påbörja vaccineringen i januari, då det enligt planen ska finnas ungefär 6 000 doser vaccin i Västerbotten. Vaccinet kommer först att ges till riskgrupper och vårdpersonal men under våren kommer alla invånare som fyllt 18 att erbjudas gratis vaccinering.

– Vi kommer så snart som möjligt att gå ut med hur vaccineringen ska genomföras, säger vaccinationssamordnaren Ronny Lestander.

Inom vården är läget fortfarande ansträngt, även om det inte enbart beror på covid-19, meddelar Brita Winsa. Smittspridningen bland vårdpersonal är dock låg.

– Det visar att det går att påverka smittspridningen med sitt beteende, säger hon.

Sara lär ut skrivande

BYGDEÅ För de som drömmer om att skriva genomförs två kurser under våren i Robertsfors. Det är författaren Sara Wikman, Bygdeå, som genomför kurserna.

VIDEO: Ska dra upp traktor från fem meters djup

DJÄKNEBODA I dag förberedde Ume Assistance, tillsammans med dykare för att dra upp den traktor som åkte genom isen på Djäknebodasjön i Djäkneboda den 17 februari.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport