Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Snart möjligt att antikroppstesta i länet

Länet · Published nov 12, 2020 at 13:01

Med start nästa vecka erbjuds antikroppstester som kan visa om en person haft covid-19 till boende i Västerbotten.

– Många har efterfrågat möjligheten att testa sig för att få veta om man har antikroppar mot covid-19 och vi kan nu erbjuda det för allmänheten. Det finns ett behov eftersom många som hade symtom i våras inte kunde provtas då, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.

Även den som har antikroppar kan inte leva precis som vanligt, varnar hon:

– Om du har antikroppar mot covid-19 minskar risken att du smittas och därmed minskar även risken att du för smittan vidare till andra. Det är ändå viktigt att fortsätta följa de råd som finns för att minska smittspridningen i samhället.

Det kommer att vara möjligt att boka tid för antikroppstest måndag till och med söndag i Umeå och Skellefteå. För övriga kommuner kommer verksamheten att vara ambulerande, men pågå under minst två dagar på samma ort.

Provet kostar 200 kronor och personer under 16 år testas inte.

För att använda provresurserna på bästa sätt bör bara personer testa sig om:

Du har varit sjuk men inte gjort något PCR-test när du hade symtom

Någon i din familj eller person du umgåtts med har haft bekräftad covid-19, men du har själv inte provtagits eller tagit ett test som visade negativt provsvar

Du har varit sjuk och har personer i din omgivning som är över 70 år eller som av annan anledning riskerar bli svårt sjuk i covid-19.

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport