Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Prenumeration

Börja prenumerera?

Om du vill börja prenumerera kan du antingen fylla i nedanstående formulär, ringa 090-71 13 81 eller boka och betala direkt via Swish.

Vid Swishbetalning ska du skriva kod VMB12 eller VMB6 (för 12 respektive 6 månaders prenumeration), samt adress och pris till 123 245 50 53. (Exempel: VMB12, Kungsvägen 1, 930 10 Lövånger)

 

Välj hur du vill läsa tidningen

Förutom vår hemsida och den klassiska papperstidningen finns Västerbottens Mellanbygd också som e-tidning och som taltidning för den som har behov av det.

Prenumerationsfrågor

Om du vill ändra din adress, göra ett uppehåll, inte har fått din tidning eller har några andra frågor kring din prenumeration kan du kontakta vår prenumerationsansvarige Martin Yde090-71 13 81 eller använda dig av den automatiska Prenumerationstjänsten.

 

Utebliven tidning?

Västerbottens Mellanbygd ägs och utges av Tidningar i Norr AB, Umeå. För morgonutdelning av våra tidningar anlitar vi Tidningstjänst AB.

Vid utebliven tidning ring 010-436 63 23  (Tidningstjänst AB Umeå) eller 010-436 66 42 (Tidningstjänst AB Skellefteå) om den är morgondistribuerad, eller 090-71 13 81 om den leveras via vanlig post.

Observera att Tidningstjänst har telefontid mellan 07:00 och 09:00 på vardagar och 07:30 och 09:00 på lördagar

Loading
*
*
*
*
*
*
*