Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Beställ en taltidningsprenumeration

Med en taltidningsprenumeration kan även den som inte kan läsa den vanliga tidningen ta del av Västerbottens Mellanbygd till priset av en vanlig prenumeration.

Vi vidarebefordrar dina uppgifter till Myndigheten för Tillgängliga Medier som sedan tar kontakt med dig för att avgöra vilken taltidningslösning som passar bäst.

Laddar
*


*


*
*
*
*
*
*
Prenumerationsfrågor

Om du har några frågor ring
090-71 13 81 eller använd dig av den automatiska Prenumerationstjänsten.

Martin Yde, prenumerationsansvarig
090-71 13 81

prenumeration@tidningarinorr.se

 

Här kan du läsa dina prenumerationsvillkor.

Stött på problem?
Utebliven tidning?

Får du normalt tidningen på morgonen ring 010-436 63 23  (Tidningstjänst AB Umeå) eller 010-436 66 42 (Tidningstjänst AB Skellefteå).
Kommer den med posten ring 090-71 13 81.

 
   
   
Tidningstjänst har telefontid mellan 07:00 och 09:00 på vardagar och 07:30 och 09:00 på lördagar