Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

Beställ en taltidningsprenumeration

Med en taltidningsprenumeration kan även den som inte kan läsa den vanliga tidningen ta del av Västerbottens Mellanbygd till priset av en vanlig prenumeration.

Vi vidarebefordrar dina uppgifter till Myndigheten för Tillgängliga Medier som sedan tar kontakt med dig för att avgöra vilken taltidningslösning som passar bäst.

Laddar
*


*


*
*
*
*
*
*
Prenumerationsfrågor

  • Utebliven tidning?
  • Felanmälan?
  • Frågor?

Vid brådskande problem – ring vår kundtjänst på 090 - 71 13 81 under kontorstid.