Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Prenumerationsvillkor

Prenumerationsvillkor för Mellanbygden (nedan kallat tidningen).

Material som omfattas av prenumerationen

Din prenumeration omfattar även material som finns ibladat eller levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation m m. För att kunna ta del av eventuella digitala produkter krävs internetuppkoppling och inloggningsuppgifter.

Prenumerationstyp

En tillsvidareprenumeration innebär att tidningen levereras till uppsägning av prenumerationen sker. Eventuell uppsägning sker genom kontakt med vår Kundservice. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. En tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen upphör vid prenumerationsperiodens utgång. För att kunna fortsätta prenumerationen utan att riskera ett glapp i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst 1 vecka före periodens utgång.

Adressändring eller uppehåll

På vår hemsida kan du enkelt och när som helst beställa tillfällig eller permanent adressändring av papperstidningen liksom uppehåll av tidningen ifall du vill stoppa utdelningen under en kortare period. Önskar du ett längre uppehåll och betalar månadsvis med kreditkort måste prenumerationen avslutas för att undvika debitering av konto. Vid annat betalsätt (faktura, autogiro) sker framflyttning av prenumerationsperiod först efter de första 14 kalenderdagarna av uppehållet.

Betalning och avgifter

Prenumerationen betalas i förskott. Du kan betala med kreditkort, e-faktura eller pappersfaktura. Kontakta Kundservice om du vill byta betalningssätt. För att få e-faktura behöver du vara ansluten till en Internetbank och kunna betala dina räkningar via Internet. Anmäl dig på din Internetbanks hemsida. Förskottsbetalning återbetalas endast vid dödsfall.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från bokningen av prenumerationen. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när tidningen har hanterat din beställning och aktiverat din prenumeration. Villkoren för Betala direkt finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Aktuella priser och prishöjningar

Information om eventuella prisändringar sker genom annonser i tidningen samt i anslutning till tidningarnas redaktionsrutor.

Distribution

Följande avser papperstidningen. Tidningen distribueras med bud eller med post beroende på vilken distributionsform som gäller där just du bor. För postdistribution utanför spridningsområdet kan tidningen erhållas dagen efter utgivningsdagen. Vår strävan är att till varje prenumerant distribuera tidningen regelbundet. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Det ekonomiska ansvar Tidningen åtar sig för eventuellt uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande priser för dessa. Tidningen är fri från ansvar när utebliven eller försenad tidning orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som Tidningen skäligen inte kunde förväntas ha räknat med.

Hantering av personliga uppgifter

Tidningen använder modern informationsteknik för behandling av namn, adress, telefon- och personnummer samt leverans- och betalningsuppgifter. De uppgifter som du lämnar till oss kan komma att kompletteras och /eller uppdateras med hjälp av andra register. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag. Uppgifterna, som du när som helst kan ta del av via vår prenumerationsavdelning, används för prenumerationsadministration och betalningar samt för information riktad till dig som läsare och prenumerant av tidningen. Tidningen lagrar uppgifterna under den tid du prenumererar på tidningen och upp till tre år efter avslutad prenumeration.

Villkorsändring

Tidningen har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar gäller tidigast 30 dagar efter att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via vår hemsida, annonser i tidningen eller på annat tydligt sätt. Om Tidningen skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Ångerrätt

Som konsument kan du inom 14 dagar från att din prenumeration har startat ångra ditt köp. Det gör du genom att kontakta vår Kundservice. Det finns även ett standardformulär för ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Prenumerationsfrågor

  • Utebliven tidning?
  • Felanmälan?
  • Frågor?

Vid brådskande problem – ring vår kundservice på 090 – 14 51 00 (Telefontid 8-15)