Måndag 17 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Ett anonymt brev som skickats till Robertsfors kommun hävdar att det råder dålig arbetsmiljö bland tjänstemännen i kommunhuset. Brevet har tagits på allvar, enligt kommunledningen. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Anonym kritik delar politikerna

Kommunens högsta tjänstemannaledning anklagas för att bidra till dålig arbetsmiljö.
Kritiken framförs i ett anonymt brev som skickats till flera instanser i kommunen.
– Jag ville ha en extern utredning om brevets innehåll, säger oppositionsråd Lars Tängdén (C).

Robertsfors · Published sep 26, 2018 at 07:15

Brevet inkom till Robertsfors kommun i början av juni, och den anonyma brevskrivaren ger sken av att arbeta i kommunhuset.

I brevet riktas kritik framför allt mot kommunchefen, vars ledarskap påstås skapa ett dåligt arbetsklimat i kommunhuset.

I början på juni kallade kommunens politiska ledning till ett informationsmöte med företrädare för de fackliga organisationerna med anledning av brevet.

– Vi ville också höra med dem om de hade fått några signaler om någon form av missnöje eller oro, vilket de inte hade, säger kommunalråd Patrik Nilsson (S).

Karl-Arne Aronsson, ordförande för Vision lokalt, deltog också på mötet.

– Jag hade förväntat mig att peronalutskottet och arbetsgivaren skulle ta det på allvar, men det känns inte som man har gjort det. Vi har pratat i styrelsen om att gå vidare och kontakta personalutskottet och kräva en extern utredning om det här är sant eller inte sant.

Han ni fått några signaler om dålig arbetsmiljö i kommunhuset?

– Nej, det har vi inte. Men jag ser allvarligt på brevet oavsett om det vore ett påhitt, framhåller Aronsson.

Det lokala ombudet för Ledarna vill också att sanningshalten i brevet utreds, medan Kommunal pekar på höstens medarbetarundersökning som ett sätt att få veta mer om arbetsmiljön.

Med anledning av brevet kallades till ett extrainsatt möte med personalutskottet den 19 juni. Ett oenigt utskott beslutade att inte gå vidare i ärendet. Enligt protokollet hade dessförinnan ledningsgruppen och berörda fackliga organisationer informerats om brevet.

Facken uppmanades också att komma in med synpunkter om arbetsmiljön.

– Jag kräver lite mer än ett anonymt brev innan vi gör utredningar. Men om det finns fackliga organisationer som tycker att vi borde göra någonting, då kommer det i ett annat läge, säger Hans Lindgren (S), ordförande i personalutskottet.

Lars Tängdén (C), som också sitter i utskottet, krävde mer direkta åtgärder.

– Jag hävdade att man skulle agera kraftfullare, och inleda en omfattande extern utredning om det finns någon grund för vad som står i brevet. Anonymt eller inte, det spelar ingen roll. Som arbetsgivare har vi ett sådant ansvar.

Patrik Nilsson (S), även han utskottsledamot, avfärdar brevet som grundlöst. Han är nöjd med de åtgärder som redan vidtagits.

– Brevet var anonymt, och vi kan inte göra det större än det är. Vi har sett det och tagit det på allvar, men det finns inga som helst signaler på någon sanning i brevet.

Kommunchef Karin Ahnqvist säger om kritiken:

– Det här hanteras internt i nära samtal med våra medarbetare och i de kanaler som finns. Påståendena är väldig svepande och därför helt omöjligt att bemöta.

"Mest sjunger jag utanför duschen"

Lövsele Betty Persson, 12 år, från Lövsele, sjunger med glimten i ögat och har ett stort musikintresse.

Stal el från hyresvärden – dömdes av Umeå tingsrätt

Robertsfors Mannen som är bosatt i Robertsfors kommun kopplade olovligen in sig på elnätet för att få ström till sin dator i lägenheten. Nu har han dömts till dagsböter för...

Mellanbygdens speltest

TEST I många familjer är jul lika med sällskapsspel. För de som tröttnat på samma gamla Monopol och Fia med knuff har Mellanbygden testat några nya brädspel.

Invandrarkvinnor lär sig att simma i Lövånger

Lövånger Invandrarkvinnor i Lövånger har under hösten fått chansen att lära sig simma. En del av deltagarna har aldrig varit i en simbassäng tidigare. – Den finaste och...