Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ett anonymt brev som skickats till Robertsfors kommun hävdar att det råder dålig arbetsmiljö bland tjänstemännen i kommunhuset. Brevet har tagits på allvar, enligt kommunledningen. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Anonym kritik delar politikerna

Kommunens högsta tjänstemannaledning anklagas för att bidra till dålig arbetsmiljö.
Kritiken framförs i ett anonymt brev som skickats till flera instanser i kommunen.
– Jag ville ha en extern utredning om brevets innehåll, säger oppositionsråd Lars Tängdén (C).

Robertsfors · Published sep 26, 2018 at 07:15

Brevet inkom till Robertsfors kommun i början av juni, och den anonyma brevskrivaren ger sken av att arbeta i kommunhuset.

I brevet riktas kritik framför allt mot kommunchefen, vars ledarskap påstås skapa ett dåligt arbetsklimat i kommunhuset.

I början på juni kallade kommunens politiska ledning till ett informationsmöte med företrädare för de fackliga organisationerna med anledning av brevet.

– Vi ville också höra med dem om de hade fått några signaler om någon form av missnöje eller oro, vilket de inte hade, säger kommunalråd Patrik Nilsson (S).

Karl-Arne Aronsson, ordförande för Vision lokalt, deltog också på mötet.

– Jag hade förväntat mig att peronalutskottet och arbetsgivaren skulle ta det på allvar, men det känns inte som man har gjort det. Vi har pratat i styrelsen om att gå vidare och kontakta personalutskottet och kräva en extern utredning om det här är sant eller inte sant.

Han ni fått några signaler om dålig arbetsmiljö i kommunhuset?

– Nej, det har vi inte. Men jag ser allvarligt på brevet oavsett om det vore ett påhitt, framhåller Aronsson.

Det lokala ombudet för Ledarna vill också att sanningshalten i brevet utreds, medan Kommunal pekar på höstens medarbetarundersökning som ett sätt att få veta mer om arbetsmiljön.

Med anledning av brevet kallades till ett extrainsatt möte med personalutskottet den 19 juni. Ett oenigt utskott beslutade att inte gå vidare i ärendet. Enligt protokollet hade dessförinnan ledningsgruppen och berörda fackliga organisationer informerats om brevet.

Facken uppmanades också att komma in med synpunkter om arbetsmiljön.

– Jag kräver lite mer än ett anonymt brev innan vi gör utredningar. Men om det finns fackliga organisationer som tycker att vi borde göra någonting, då kommer det i ett annat läge, säger Hans Lindgren (S), ordförande i personalutskottet.

Lars Tängdén (C), som också sitter i utskottet, krävde mer direkta åtgärder.

– Jag hävdade att man skulle agera kraftfullare, och inleda en omfattande extern utredning om det finns någon grund för vad som står i brevet. Anonymt eller inte, det spelar ingen roll. Som arbetsgivare har vi ett sådant ansvar.

Patrik Nilsson (S), även han utskottsledamot, avfärdar brevet som grundlöst. Han är nöjd med de åtgärder som redan vidtagits.

– Brevet var anonymt, och vi kan inte göra det större än det är. Vi har sett det och tagit det på allvar, men det finns inga som helst signaler på någon sanning i brevet.

Kommunchef Karin Ahnqvist säger om kritiken:

– Det här hanteras internt i nära samtal med våra medarbetare och i de kanaler som finns. Påståendena är väldig svepande och därför helt omöjligt att bemöta.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.