Lördag 20 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Bergtäkt öppnades nära Sikeå

Det sprängs och krossas som aldrig förr mellan Sikeå och Robertsfors. Mellanbygdens transport AB, MTAB, har nämligen öppnat en ny bergtäkt. Kommande infrastruktursatsningar är en del av orsaken.

ROBERTSFORS · Published apr 15, 2019 at 12:15

Det är ett område efter den så kallade Alkvittervägen strax öster om Robertsfors som MTAB nu öppnat sin bergtäkt. Hela området är på 10,3 hektar och vid Mellanbygdens besök gick krossen för fullt och matades av en grävmaskin på området.

I skrivande stund har två salvor sprängts lös och i första hand används materialet till att hårdgöra planen som sedan ska användas som upplag.

När det ska sprängas stängs området och infartsvägarna kontrolleras.

Inför första sprängningen uppmanades skolbarnen via Schoolsoft att inte vara på elljusspåret.

Säkerhetsavståndet är en kilometer när det sprängs.

– Vi har väl varit extremt noga med informationen. Elljusspårets översta hörn hamnar på 1000 meter. Troligheten att det skulle fara en sten dit finns inte ens, säger Torbjörn Johansson, MTAB.

Brytningstillståndet gäller i tio år och innefattar 610 000 ton berg.

– Det motsvarar ungefär 18 000 lass för en lastbil med släp, säger MTAB:s vd Simon Nilsson som är glad att arbetet nu är igång.

– Det är en stor satsning att öppna en täkt men det är viktigt. Men det kostar mycket pengar och tar lång tid. Det är tre år sedan vi påbörhjade första samrådet, säger han.

MTAB har sedan tidigare ett tiotal täkter i mellanbygden. MTAB är i huvudsak verksamma från Skellefteälven i norr till Sävar Vindeln i söder.

Ändå bedöms denna täkt viktig för att säkra materialbehovet.

– Det är ju mycket på gång i området. Det är en intressant satsning från vår sida för att se till att det finns bergmaterial i området och trygga de behov som finns, säger Simon Nilsson.

Han nämner flera infrastrukturprojekt som är aktuella. Bland annat vägen mellan Burträsk och Bygdsiljum, ägprojektet mellan Ånäset och Estersmark, flera olika vägar mot Bjuröklubb och E4 mellan Bygdeå och Lillåbron. Vindkraftsprojektet Högaliden vid Botsmark är ett annat projekt. Dessutom ska landningsbanan på Skellefteå airport förlängas.

– Materialbehovet i bygden är stort, säger Simon Nilsson.

Sprängningarna sköts av Norrbottens bergteknik medan krossningen görs av Buträskföretaget Bröderna Anderssons Grus.

Ett besök på området ger lite känsla av att besöka ett dagbrott i en gruva. Några tungmetallföroreningar är det däremot inte risk för. Men det har anlagts avskärande diken och tas reglbundna prover på lakvattnet gällande sediment och oljeindex med mera.

Området är inhägnat och det har även byggts en laddväg. Verksamheten med sprängning och krossning kommer däremot inte att vara igång hela tiden utan sker i kampanjer beroende på vilken efterfrågan på material som finns.

I första skedet ska 40 000 - 50 000 ton material tas fram.

MTAB har 4 anställda och ett drygt 30-tal delägare i de entreprenörer som kör åt företaget.

Det är en intressant satsning från vår sida

Nya översiktsplanen klar

Robertsfors På senaste kommunfullmäktige klubbades den nya översiktsplanen för Robertsfors kommun med en vision och riktning fram till 2030. Målet är en hållbar kommun med 7500...