Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Området inom den Hallmanska planen är byggnadsmässigt en salig blandning av gammalt, nytt och förfallet. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

C vill tillåta renoveringar

Centerpartiet vill att restriktionerna inom de riksintressanta områdena i Robertsfors diskuteras och att kommunens kulturmiljövårdsplan reevideras

ROBERTSFORS · Published sep 27, 2018 at 11:15

I motionen från centern vill partiet att programmet för kulturmiljövård som antogs av kommunfullmäktige1995 revideras i sin helhet. C vill också att fastighetsägare inom den Hallmanska planen ska kunna underhålla och renovera sina fastigheter efter dagens standard och använda moderna material. Tillåts inte det föreslås ett ekonomiskt bidrag från kommunen.

Den Hallmanska planen är ett arktektritat område i Robertsfors där själva utformingen med gator, tomtstorlekar, och trädgårdar är det unika. I området finns också ett antal äldre hus som är utpekade som kulturminnesvärda.

Men området är idag en salig blandning av gammalt och nytt, förfallet och fräscht. Många byggnationer har gjorts så att områdets byggnader i många fall är helt moderna. Men samtidigt är arkitekten P-O hallmans ursprungstanke bevarad, menar Lars Tängdén, (C).

– Går man in i det här området så ser det inte alls ut som det har gjort. Men Hallman ville ju ha en stadsbild som inte hade fykantiga kvarter och tomterna skulle vara ganska stora. I det perspektivet ser ju de här delarna av Robertsfors ganska lika ut. Själva stadsmiljön är ju ganska lika som ursprungstanken, säger han.

Nu föreslår Länsstyrelsen att Riksintreset utökas i Robertsfors. Något som Lars Tängdén också vill diskutera.

– På Brännanområdet har vi 70-talshus med bruna fönsterbågar. Det vill ju inte folk ha. Ska vi skriva fast det blir det ett ramaskri, säger han.

Restriktionerna styrs delvis av Riksintresset. Frågan är vad kommunen har att säga till om.

– Det går väl inte att säga förrän man satt sig ner och diskuterat, säger Lars Tängdén.

Majoriteten i kommunstyrelsen ansåg motionen besvarad men gav avslag på förslaget om kommunal ekonomsk ersättning.

Tecknar finansieringsavtal

Hökmark Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en...

"Träning är som kogödsel"

BURTRÄSK Det är aldrig för sent att börja och även små ansträngningar gör stor skillnad. Det var kontentan när hälso- och träningseldsjälen Björn Hällgren nyligen föreläste med...

Upprörda känslor om Rickleåns riksintresse

Robertsfors Energimyndigheten vill göra Rickleån och Älglunds kraftstation riksintressant för vattenkraften. Robertsfors kommunpolitiker hade inget att erinra när frågan var ute på samråd....

Dags att sätta på vinterdäck

Mellanbygden Från 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, och i länet har det redan varit halkigt på vägarna tidigt på morgonen. – Det var rejält halt i morse, och det är...