Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Området inom den Hallmanska planen är byggnadsmässigt en salig blandning av gammalt, nytt och förfallet. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

C vill tillåta renoveringar

Centerpartiet vill att restriktionerna inom de riksintressanta områdena i Robertsfors diskuteras och att kommunens kulturmiljövårdsplan reevideras

ROBERTSFORS · Published sep 27, 2018 at 11:15

I motionen från centern vill partiet att programmet för kulturmiljövård som antogs av kommunfullmäktige1995 revideras i sin helhet. C vill också att fastighetsägare inom den Hallmanska planen ska kunna underhålla och renovera sina fastigheter efter dagens standard och använda moderna material. Tillåts inte det föreslås ett ekonomiskt bidrag från kommunen.

Den Hallmanska planen är ett arktektritat område i Robertsfors där själva utformingen med gator, tomtstorlekar, och trädgårdar är det unika. I området finns också ett antal äldre hus som är utpekade som kulturminnesvärda.

Men området är idag en salig blandning av gammalt och nytt, förfallet och fräscht. Många byggnationer har gjorts så att områdets byggnader i många fall är helt moderna. Men samtidigt är arkitekten P-O hallmans ursprungstanke bevarad, menar Lars Tängdén, (C).

– Går man in i det här området så ser det inte alls ut som det har gjort. Men Hallman ville ju ha en stadsbild som inte hade fykantiga kvarter och tomterna skulle vara ganska stora. I det perspektivet ser ju de här delarna av Robertsfors ganska lika ut. Själva stadsmiljön är ju ganska lika som ursprungstanken, säger han.

Nu föreslår Länsstyrelsen att Riksintreset utökas i Robertsfors. Något som Lars Tängdén också vill diskutera.

– På Brännanområdet har vi 70-talshus med bruna fönsterbågar. Det vill ju inte folk ha. Ska vi skriva fast det blir det ett ramaskri, säger han.

Restriktionerna styrs delvis av Riksintresset. Frågan är vad kommunen har att säga till om.

– Det går väl inte att säga förrän man satt sig ner och diskuterat, säger Lars Tängdén.

Majoriteten i kommunstyrelsen ansåg motionen besvarad men gav avslag på förslaget om kommunal ekonomsk ersättning.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.