Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Johan Hallberg Foto: MAGNUS LINDGREN

En resa mot bättre kommunhälsa

I torsdags förra veckan hölls en stor konferens om hälsan i Robertsfors kommun. Ett 100-tal personer var på plats för att diskutera vilka vägar man bör gå. Även hälsoexperten Johan Hallberg vars modell Robertsfors arbetat efter i arbetet med RUSA var där.

DALKARLSÅ · Published feb 8, 2020 at 15:15

Som Mellanbygden skrivit om tidigare har Robertsfors kommun inlett ett hälsoarbete i form av projektet RUSA som finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid region Dalarna ligger bakom den modell som Robertsfors kommun har arbetat efter.

Vad är dina intryck av projektet i Robertsfors?

– Det verkar väldigt bra. Det har varit seriöst genomfört och man har haft en regelbundenhet med många träffar. Det är oftast det som fungerar bäst, att folk får prata med varandra, säger Johan Hallberg.

– Det uppdrag som jag har av Länsstyrelsen har man tagit till vara på och det har plockats upp på flera sätt. Det har varit jätteroligt att få vara här.

Johan Hallberg menar att man fördel kan använda sig av samma modell i andra samhällsfunktioner.

– Kommunchefen Karin Ahnqvist pratade om vikten av att bredda det här till fler än bara anställda. Det tror jag inte de har gjort än och det vet jag inte hur de ska göra. Patrik Nilsson, kommunalrådet, sa att man har förhoppningar om att få mer medel från ESF.

Olika insatser för att främja hälsan i kommunen ska genomföras under 2020-2022.

Ett mål är att arbeta förebyggande mot övervikt. I dag är cirka 27 procent av kvinnorna överviktiga och 19 procent av männen. Målet är att minska siffran till ett snitt på max 20 procent.

Nya insatser ska införas i förskola och skola för att uppmuntra en aktivare livsstil och sundare kosthållning. Mål har även tagits fram kring att uppnå minskad användning av alkohol och andra droger.

Starka RIK-förvärv

ROBERTSFORS Med en halverad säsong får poängen inte dröja alltför länge. Robertsfors IK har på kort tid presenterat tre nyförvärv inför den viktiga hösten. En fin försmak kom...

Färre vill till Sverige

LÄNET Effekten av coronapandemin har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av myndighetens ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya...

Torftig kost för ett stängt Sverige

SVERIGE Vårt land anses i dag vara självförsörjande på endast tre livsmedel – morötter, socker och spannmål. Men då både lantbruk och livsmedelsproduktion är beroende av...
Sport