Söndag 5 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Stödpersonerna från kommunens krIsgrupp POSOM känns lätt igen, berättar Linda Björn. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Finns på plats när det krisar

En kris eller olycka har ofta fler berörda än bara de direkt inblandade. Vid behov kan därför kommunens krisgrupp, POSOM, gå in. Nu görs ett utvecklingsarbete där bland annat POSOM:s stödgrupp förstärks.

ROBERTSFORS KOMMUN · Published nov 14, 2019 at 07:15

POSOM är ett nätverk som nyttjas som förstärkning av samhällets ordinarie resurser när dessa är otillräckliga eller otillgängliga. Det akuta arbetet vid exempelvis en olycka tas om hand av polis, räddningstjänst och ambulanspersonal.

Händelsen eller olyckan behöver inte vara omfattande. Många kan bli berörda ändå, speciellt idag med den snabba spridningen på sociala medier.

– Det behöver inte vara en olycka där det är många som dör. Men olyckan kan vara av allvarlig karaktär och det kan vara många som ser och blir oroliga, säger Linda Björn som jobbar med POSOM i Robertsfors kommun.

Det gruppen gör vid akuta händelser är att ta hand om människor både psykiskt och socialt genom att visa medmänsklighet, omsorg och trygghet med behovet i fokus. Vad behöver personen för att känna sig trygg?

– I syfte att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt. Studier visar att om man kan trygga människor i kris i ett tidigt skede så minskar risken för psykisk ohälsa på längre sikt, säger Linda Björn.

Arbetet kan handla om till synes små saker som att ringa anhöriga, bjuda på fika, ordna skjuts, lyssna eller större insatser som att öppna stödcenter som fungerar som samlingsplatser.

Stödgruppen har nu förstärkts.

– Det är ganska många nya så nu kommer vi att ha en grupp på ungefär 15 stödpersoner. Det är nästan en dubblering.

Personer i stödgruppen kan vid händelse kallas ut via ett utlarmningssystem. Men stödgruppen är inte i aktiv jourtjänst.

– Om det blir en händelse och man inte kan närvara då kan man inte. Men grundinställningen bör vara att man vill hjälpa till, säger Linda Björn.

Det arbete som nu görs handlar bland annat om att värva medlemmar till stödgruppen, ta fram utbildnings- och presentationsmaterial, se över riktlinjer men även att synliggöra POSOM-gruppen för kommunens invånare.

Det behöver ju inte vara en olycka där det är många som dör

POSOM

POSOM: Psykiskt och scoialt omhändertagande, är en krisgrupp som finns i många kommuner. I Robertsfors kommun består POSOM dels av en stödgrupp med frivilliga personer som blivit tillfrågade och kan kallas ut vid behov. POSOM har dessutom en styrgrupp med representanter från Polis, Räddningstjänst, Socialtjänst, hälsocentral, skola och kyrkan.

Robertsforsbornas skit ska lösas

ROBERTSFORS KOMMUN Det kommunala avloppsnätet kommer att kräva stora investeringar de närmaste åren. Vissa åtgärder är också mer brådskande då vite annars risker att dömas ut.

För hög fart även i Ånäset

ÅNÄSET Även i Ånäset och Flarken är hastigheten alldeles för hög många gånger. Vägen förbi skolan i Ånäset är ett exempel. Erland Robertsson bor i Ånäset och jobbar i Flarken....
Sport