Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Tidigast i januari kan markarbeten komma igång vid förskolebygget i Robertsfors. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Fjärrvärme i vägen för förskola

En ledning för fjärrvärme samt bredbandsfiber måste flyttas innan plattan kan gjutas för det nya förskolebygget vid Jenningsskolan i Robertsfors. Någon försening ska den flytten däremot inte innebära.

ROBERTSFORS · Published nov 26, 2018 at 12:15

– Det ligger både fiber och fjärrvärme som måste flyttas där plattan ska byggas. Det här har vi vetat om hela tiden att det finns teknik där som måste flyttas, säger Johan Hedlund, GVA-ingenjör på Robertsfors kommun.

Kostnaden för flytten av den teknik som ligger i marken blir betydande. Men den kostnaden finns redan budgeterad i projektet.

Däremot väntar Johan Hedlund på att Skellefteå Kraft ska säga sitt i frågan om fjärrvärmeledningen.

– Jag tänker att Skellefteå Kraft själva vill flytta sin egen ledning och att det ska ske i samråd med entreprenören som ska bygga förskolan. Men jag har inte fått någon återkoppling. Men det är ju en ganska stor och dyr pjäs. Det är ju en huvudledning för fjärrvärme, säger Johan Hedlund.

Entreprenören Rekab entreprenad som vann upphandlingen om bygget av den nya förskolan är snart klar med sin projektering och kommer efter det att lämna in bygglovshandlingarna.

När bygglov beviljats har entreprenören 14 månader på sig att färdigställa bygget av den nya förskolan.

– Men det blir inget i år utan det är tidigast i januari det kommer att påbörjas markarbeten, säger Johan Hedlund.

Den nya förskolan ska innehålla sju avdelningar och ersätta de båda förskolorna Skogsgläntan och Lillberget som idag är de förskolor med totalt sex avdelningar.som finns i Robertsfors samhälle.