Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Förskolan Skogsläntan är en av de två förskolor i Robertsfors som ska ersättas av den nya 7-avdelningsförskola där upphandlingen av entreprenör nu är klar. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Förskolebygge snart igång

Det blir Rekab entreprenad som ska bygga den nya förskolan i Robertsfors. Anbudet från den Umeå-baserade firman var det enda som kom in till kommunen.

ROBERTSFORS · Published sep 25, 2018 at 11:15

En mycket lång historia är till slut på väg att bli färdig. Diskussionerna om åtgärder gällande förskolan i Robertsfors har pågått i fem år men nu är det alltså klart att bygga en 7-avdelningsförskola vid Jenningsskolan.

Omkring 42 miljoner kronor var avsatt i investeringsbudgeten. Upphandlingen för förskolebygget landade på drgt 30 miljoner kronor. Men Johan Hedlund på samhällsbyggnadskontoret tror att alla pengar används.

– Det som ingår i upphandlingen är ju själva 7-avdelningsförskolan. Det vi inte tagit med är nytt kök. Vi måste ju göra om köket som servar Jenningsskolan idag och bygga ett kök som klarar både skolan och förskolan. Så det kommer att komma till ett antal miljoner. Dessutom är inte lekutrustningen ute med i upphandlingen. Jag tror inte att det kommer att finnas pengar kvar sen men det ligger bra till när det gäller budgeten, säger han.

Upphandlingen går fortfarande att överklaga men när den tiden gått ut ska kontrakt skrivas. Sedan ska Rekab projektera och ta fram bygghandlingar för att sedan söka bygglov.

– Tidigast i november tror jag att man börjar etablera sig och kan då kanske komma igång och gräva i december, säger Johan Hedlund.

Rekab har tidigare byggt bland annat MSB-huset i Robertsfors.

Många turer i lång process

Turerna kring förskolan i Robertsfors har varit många och mycket kritiserade:

September 2013: Diskussioner förs kring renovering/ombyggnad av Lillbergets förskola. Sex miljoner avsätts i investeringsbudgeten. En grovt uppskattad summa.

Juni 2104: Efter diskussioner med skolledning, personal och arkitekt har summan för ombyggnad/renovering stigit till tio miljoner.

September 2104: Summan stiger till tolv miljoner.

December 2014: Förskolan Skogsgläntan kommer med i diskussionerna. Ny summa för renovering: 17 miljoner. Planer på nybyggnation kommer in. Kostnad beräknas till omkring 23 miljoner.

Under 2015 diskuteras placering.

Februari 2016: Förslag att förskolan placeras invid Jenningsskolan.

Hösten 2016: Förslag på platsbyggd förskola diskuteras. Investeringsbudgeten höjs till omkring 43 miljoner.

November 2016: Hela processen strandar då kommunen haft ett felaktigt kartunderlag. Förskolans tänkta placering ligger inom Norrbotniabanans korridor. Bygget försenas minst ett år. Placeringen av förskolan flyttas sedan något utanför korridoren.

September 2018: Anbud på byggnation antas.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.