Söndag 21 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Erik Rosenbaum fick fram intressanta slutsatser i sin förstudie om ett högtryckscenter i Robertsfors. Foto: ARKIV

Förstudie gav mersmak

Förstudien om ett eventuellt högtryckscenter i Robertsfors gav intressanta resultat. Teknologin skulle kunna var mycket användbar inom miljöområdet.

ROBERTSFORS · Published sep 6, 2018 at 12:15

Efter den långa eran med högtrycksteknologi med diamanttillverkning i Robertsfors har mycket kompetens byggts upp. För att ta tillvara på kompetensen och eventuellt kunna starta ett högtryckscenter har en förstudie genomförts.

Rapporten från förstudien som gjorts av Erik Rosenbaum, tidigare anställd på företaget Element six, är nu klar. Några intressanta slutsatser som dras är de andra användningsområden som högtrycksteknogin kan användas till.

– Det man kunde se var att det finns väldigt många andra tillämpningsområden kopplade till miljöteknik. Istället för att pressa på fasta material kan man pressa på gaser och vätskor. Då får de andra egenskaper, säger Erik Rosenbaum.

Han tar som exempel vatten som om det värms upp till 400 grader och utsätts för högt tryck får helt andra egenskaper. Metoden skulle kunna användas för att exempelvis rena jord från förorenade områden där gamla bensinstationer legat.

– Idag läggs det förorenade materialet på deponi. Men den här metoden tar faktiskt kål på det, säger Erik Rosenbaum.

Ett annat användningsområde är att rena bort plaster från andra material och minska mängden mikroplast i naturen.

– Då kan man återvinna bomull till exempel. Det kan man inte idag.

En slutsats som dragits är att det inte är möjligheten att jobba med höga tryck som är det speciella. Det görs redan i labbmiljö. Det är att kunna göra det i stor skala.

– Det är väl det som kanske är unikt här i Robertsfors.

Finansiärer till förstudien är Robertsfors kommun och Region Västerbotten. Rapporten ska nu presenteras för dem.

Möjligheterna inom området är alltså stora. Men samtidigt kapitalkrävande.

– Man skulle kunna dra igång någonting. Men då krävs det finansiering, säger Erik Rosenbaum.

Återseendets glädje präglade lågmäld visafton

BURTRÄSK Sommarens alla olika aktiviteter i rundlogen i Komministerparken i Burträsk är sedan en tid i full gång. På torsdagar kl. 19.00 är det Trivselkvällar med med fri entré...

Straffdramat fyller 50 år

LOSSMEN Idag, den 20 juli, är det 50 år sedan Neil Armstrong tog första steget på månen. Samma dag inträffade en annan händelse, av astronomiska mått, på en fotbollsplan i...

Nya översiktsplanen klar

Robertsfors På senaste kommunfullmäktige klubbades den nya översiktsplanen för Robertsfors kommun med en vision och riktning fram till 2030. Målet är en hållbar kommun med 7500...