Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Bernt Lundström, Ånäset, är kritisk mot planerna på trygghetsboende i Ånäset. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Hätsk debatt om lägenheter i Ånäset

Det blev en rejält hätsk debatt på kommunfullmäktige i Bygdeå om planerna på att omvandla ett antal lägenheter i Ånäset till trygghetsboende. Både Helena Lindahl, (C) och kommunalrådet Patrik Nilsson, (S), ilsknade till rejält.

Bygdeå/Ånäset · Published okt 9, 2018 at 11:15

Frågan gäller hyreshus på Sågvägen 3 och Brogatan 10 i Ånäset där Statens bostadsomvandling SBO, i dialog med Roberstfors bostadsstiftelse, ROBO, har erbjudit sig att bygga om lägenheterna. Husen innehåller åtta lägenheter, tvåor och treor. Efter ombyggnaden och påbyggnad av ytterligare ett plan på husen skulle 18 lägenheter tillskapas.

Bernt Lundström, Ånäset, hade reagerat på förslaget och skickat en skrivelse till kommunen där han ifrågasatte det kloka i att riva åtta befintliga lägenheter och ersätta de med 18 små lägenheter som riktar sig till äldre över 65 år. Hans förslag var att istället bygga ett nytt hus och även använda tomma lokaler i Nysätragården

Linjen med Nysätragården var även den borgerliga alliansen inne på. Alliansen var också mycket kritisk till hur processen fram till förslaget i kommunfullmäktige gått till och ville ha mer information. Alliansen begärde också ajournering och ville efter pausen ha en återremiss av ärendet för vidare beredning. Här tände kommunalrådet Patrik Nilsson till och reagerade på att alliansen ville bromsa ett ärende i sista skedet. Här skulle det bara handla om att säga ja eller nej til SBO:s investering på 36 miljoner kronor och nu förhalades processen. Om alliansen haft synpunkter skulle de ha kommit innan, menade Nilsson.

– Vad är det som säger att SBO:s intresse inte svalnar av det här? Det här är slöseri med skattebetalarnas pengar, sade han.

Då kontrade en minst lika uppretad Helena Lindahl med att kommunfullmäktige var kommunens högsta beslutande organ. Här var det nödvändigt att få göra sin röst hörd.

– Det är här inne som besluten ska tas och för att kunna göra det behöver vi så mycket information som möjligt, sade hon.

Ärendet blev också återremmiterat.

Fullmäktige godkände också delårsbokslutet där prognosen pekar på ett underskott på 600 000 kronor. Framrörallt är det verksamheten inom sociala utskottet som har störst problem. Det prognostioserade underskottet gentemot budget ligger här på fem miljoner kronor.

Statens bostadsomvandling

Statens bostadsomvandling AB (SBO) har till uppdrag att praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.