Tisdag 11 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Bernt Lundström, Ånäset, är kritisk mot planerna på trygghetsboende i Ånäset. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Hätsk debatt om lägenheter i Ånäset

Det blev en rejält hätsk debatt på kommunfullmäktige i Bygdeå om planerna på att omvandla ett antal lägenheter i Ånäset till trygghetsboende. Både Helena Lindahl, (C) och kommunalrådet Patrik Nilsson, (S), ilsknade till rejält.

Bygdeå/Ånäset · Published okt 9, 2018 at 11:15

Frågan gäller hyreshus på Sågvägen 3 och Brogatan 10 i Ånäset där Statens bostadsomvandling SBO, i dialog med Roberstfors bostadsstiftelse, ROBO, har erbjudit sig att bygga om lägenheterna. Husen innehåller åtta lägenheter, tvåor och treor. Efter ombyggnaden och påbyggnad av ytterligare ett plan på husen skulle 18 lägenheter tillskapas.

Bernt Lundström, Ånäset, hade reagerat på förslaget och skickat en skrivelse till kommunen där han ifrågasatte det kloka i att riva åtta befintliga lägenheter och ersätta de med 18 små lägenheter som riktar sig till äldre över 65 år. Hans förslag var att istället bygga ett nytt hus och även använda tomma lokaler i Nysätragården

Linjen med Nysätragården var även den borgerliga alliansen inne på. Alliansen var också mycket kritisk till hur processen fram till förslaget i kommunfullmäktige gått till och ville ha mer information. Alliansen begärde också ajournering och ville efter pausen ha en återremiss av ärendet för vidare beredning. Här tände kommunalrådet Patrik Nilsson till och reagerade på att alliansen ville bromsa ett ärende i sista skedet. Här skulle det bara handla om att säga ja eller nej til SBO:s investering på 36 miljoner kronor och nu förhalades processen. Om alliansen haft synpunkter skulle de ha kommit innan, menade Nilsson.

– Vad är det som säger att SBO:s intresse inte svalnar av det här? Det här är slöseri med skattebetalarnas pengar, sade han.

Då kontrade en minst lika uppretad Helena Lindahl med att kommunfullmäktige var kommunens högsta beslutande organ. Här var det nödvändigt att få göra sin röst hörd.

– Det är här inne som besluten ska tas och för att kunna göra det behöver vi så mycket information som möjligt, sade hon.

Ärendet blev också återremmiterat.

Fullmäktige godkände också delårsbokslutet där prognosen pekar på ett underskott på 600 000 kronor. Framrörallt är det verksamheten inom sociala utskottet som har störst problem. Det prognostioserade underskottet gentemot budget ligger här på fem miljoner kronor.

Statens bostadsomvandling

Statens bostadsomvandling AB (SBO) har till uppdrag att praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader.

Tar kampen mot beroendet

Robertsfors Varje söndag sedan i september har en nystartad AA-grupp haft möten i Rubinens lokaler i Robertsfors. Enligt Paavo som varit med och grundat gruppen finns det ett...

Hasse har blivit helt fri från Ockelbosjukan

Lövånger Hasse Wik var en av de som drabbades av Ockelbosjukan 2013. – I dag känner jag mig i nästan bättre skick konditionsmässigt än tiden före jag drabbades av Ockelbosjukan,...

Samråd om översiktsplan

BURTRÄSK Just nu finns den fördjupade översiktplanen för Skellefteås landsbygder ute för samråd. I torsdags hölls öppet hus i Burträsk med en chans för allmänheten att bolla...

Fler kommuner i Västerbotten vill ha hälsorum

Länet Åtta platser i Västerbotten har fått virtuella hälsorum som ska överbrygga långa avstånd i glesbygd. Nu vill fler kommuner i länet också skapa hälsorum för att utveckla sin...

Vill ha bidrag för ödehus

ÖVERKLINTEN Inge Lindström i Överklinten vill med ett medborgarförslag ha en annan typ av bidrag med nybyggnadsbidrag till de som köper ett ödehus.