Tisdag 14 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Förslaget om att lägga ner platser på särskilt boende vållade debatt på kommunfullmäktige i Robertsfors. Foto: ARKIV

Het debatt om äldre

Bostadsstiftelsen ROBO:s styrelse får en anmärkning bland annat för att ha missat ett stöd på tre miljoner kronor. Det var en av punkterna på måndagens kommunfullmäktige.

ROBERTSFORS · Published jun 25, 2020 at 11:15

När hyreshuset på Storgatan i Robertsfors byggdes hade ROBO rätt att få ett investeringsstöd på tre miljoner kronor. Då ansökan kom in för sent betalades stödet inte ut. Revisionen anser därför inte att den person som var verkställande funktionär i ROBO under den tiden kan beviljas ansvarsfrihet.

Beslutet i kommunfullmäktige blev att ROBOs styrelse skulle ges en anmärkning men att det i och med det beslutet också skulle beviljas ansvarsfrihet.

Enligt Patrik Nilsson, ordförande i ROBO, hade reglerna för när ansökan måste vara inne tolkats fel. Avslaget på ansökan har överklagats men beslutet kvarstår och kommunen får inga pengar.

– Vi har tolkat det fel naturligtvis och det är en miss som bara är att beklaga, säger han.

Debatten om besparingar inom äldreomsorgen och neddragningar av platser för särskilt boende på Nysätragården i Ånäset var dagens längsta. Sociala går mot ett underskott på 8,6 miljoner kronor. Förslaget innan var mer långtgående men förhandlingar med facket måste till innan ytterligare åtgärder kan tas.

Förslaget nu gällde därför avveckling av en avdelning med sju platser på det särskilda boendet på Nysätragården. Platser på boendet skulle ersättas med mer hemtjänst.

Helena Lindahl, C, reagerade starkt på förslaget.

– Jag har haft en styvpappa som vårdades i hemmet. Jag kan säga att min mamma höll också på att gå under för det var fruktansvärt slitsamt, även om hemtjänstpersonalen var där väldigt mycket och gjorde sitt allra bästa, fantastisk personal. Men jag kan också se hur det sliter på personen som är bredvid som försöker göra allt den kan för att ta hand om den den älskar. Så här i backspegeln kanske det varit bättre om han varit på ett boende eftersom han var så fruktansvärt sjuk, sade hon.

Fullmäktiges beslut blev en återremiss efter en ajournering då politikerna enades om att diskutera frågan ytterligare.

Så här i backspegeln kanske det varit bättre om han varit på ett boende

Beslut i korthet

  • Kommunfullmäktige riktade en anmärkning mot RoBos Styrelse för att inte ha följt verkställande funktionärs arbete tillräckligt bra.
  • Ärendet om förändringar inom äldreomsorgen i Ånäset återremitterades.
  • Fem vindkraftsverk på Röjmyrberget tillstyrktes med tillägget att se över vindkraftsplanen med tanke på att verken blir allt högre.
  • Riktlinjer för hur ärenden med ovårdade tomter och hus ska tas fram i enlighet med en motion.
  • Ytterligare 922 000 kronor avsätts för investering i ny vattentäkt och nytt vattenverk i Kålaboda.
  • 60 000 kronor avsätts för uppdatering av utrustningen i kommunfullmäktiges sal i Centrumhuset. 

Vid publik till Viddas koncert

ROBERTSFORS På söndagskvällen var det premiär för ”Musik i sommarkväll”, när Robertsfors kyrka gästades av skönsjungande tjejgruppen Vidda från Skellefteå.

Skrotbilar stort problem

ROBERTSFORS KOMMUN Mer än 140 skrotbilar finns på tomter där Robertsfors kommun vill ha bort större delen av bilarna. Och det kan bli dyrt om anvisningarna att städa inte följs.

Flarkens kapell fyller 100 år

FLARKEN Den gamla skolan blev för trång att hålla till i så Flarkenborna byggde sig ett eget kapell. I år är det 100 år sedan den ståtliga byggnaden invigdes.
Sport