Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Hyreshuset som byggdes i Robertsfors var ett litet steg för platschefen Tommy Eriksson, men ett stort steg för kommunen. Nu hoppas kommunen på intresse från entreprenörer. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Hoppas få entreprenörer med i bostadsbyggandet

Kommunen satsar på bostadsbyggande för att öka inflyttningen. Nu diskuteras ett nytt spår när det gäller att få nya tomter bebyggda. Tanken är att få byggentreprenörer att bygga så att husen kan säljas färdiga.

ROBERTSFORS · Published mar 3, 2019 at 12:21

Bostadsområdet på Prästberget i Bygdeå där detaljplanen efter förra veckans kommunstyrelsesammanträde ligger ute på samråd i tre veckor ska enligt planen innehålla ett 30-tal bostäder. För att öka attraktionskraften ska området innehålla stora tomter och möjlighet att bygga både villor, radhus och parhus.

Kommunen har i sin tidigare satsning i Må bra byn i Sikeå erbjudit byggklara tomter. Nu diskuteras även möjligheten att tomterna bebyggs av entreprenörer där husen säljs klara.

Frågan om just Prästberget och entreprenörsbyggande togs upp på ett branschmöte med företagare tidigare i februari. Hur stort intreset är är ännu för tidigt att säga, menar Olle Norberg, näringslivsansvarig.

– Det här väcktes ju där så det går ju inte att säga så mycket. Dessutom var inte alla byggföretagare med, säger han.

En som är positiv till tanken är Mats Öhman, företagare från Umeå som med två olika bolag är delägare i ett flertal flerbostadshus i Robertsfors.

– Idén tror jag är jättebra. Däremot tror jag att för småskuttare som oss kanske det blir för mäktigt att ta ett sånt här ärende, säger han.

Marknadsvärdena är på väg upp i Robertsfors men än så länge tror inte Mats Öhman att det går att göra någon större vinst med att bygga ett enskilt hus som sedan säljs.

Lönsamheten ligger då i att istället kunna bygga flera hus samtidigt och då behövs en större entreprenör.

– Till exempel Myresjöhus eller Smålandsvillan. De letar ju såna här områden. Jag tror ju på idén, säger han.

Mats Öhman har tillsammans med sonen Joel i bolaget MJ Öhman planer på att själv bygga ett flerbostadshus med åtta lägenheter på Huggarstigen i Robertsfors. Tomten har röjts och trots svårigheter att få finansiering från banken hade duon ändå tänkt bygga. Byggbidraget som slopades i statens budget satte däremot stopp för planerna.

– I och med att bidraget gick bort så tappade vi ytterligare tre miljioner. Men nu är det ju ny regering så vi får väl se vad som händer, säger Mats Öhman.

Han spår också en ljus framtid för Robertsfors kommun med kommande ombyggnad av E4 och Norrbotniabanan.

– Marknaden i Robertsfors och Bygdeå har inte riktigt kommit igång än men den kommer att komma igång. Så alla som sitter på en fastighet sitter ju på guld om 10-15 år, säger han.

När det gäller Prästberget äger Luleå stift marken. Tanken enligt Olle Norberg är att Robertsfors kommun ska köpa upp hela markområdet och förbereda för byggklara tomter.

– Jag utgår från att kommunen köper hela sjoket och sköter lantmäteriförrätningen, så att det är klart med vatten, avlopp, bredband och vägar, säger Olle Norberg.

Detaljplaner för ytterligera ett 50-tal tomter i södra Norum och Norrfjärden ligger också ute på samråd. Men här är det privata markägare som tagit initiativet till tomtbildandet.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Grafik: Robertsfors ambition att helt slippa konsultstödda familjehem

Länet Det råder stora skillnader mellan kommunernas användning av konsultstödda familjehem. Vissa använder inte hemmen över huvud taget medan andra använder dem nästan uteslutande.

GRAFIK: Hudcancer har ökat kraftigt sedan 1970

LÄNET Färre personer i norr drabbas av malignt melanom jämfört med i andra delar av Sverige. Men sedan 1970 är antalet nya fall ändå sex gånger större. – Det finns alltid en...