Måndag 18 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Trots saknade tillstånd fortsatte bygget. Nu söker kommunen den aktuella fastighetsägaren. Foto: PIXABAY

Hus byggdes utan tillstånd

En husägare i Robertsfors kommun både startade och fortsatte en påbyggnation utan starttillstånd. Kommunen beslutade om att bygget inte fick fortsätta då det saknades tillräcklig kunskap hos utförarna. Men innan beslutet kom hann bygget fortsätta.

ROBERTSFORS KOMMUN · Published jan 29, 2019 at 12:15

Under sommaren 2018 uppmärksammade samhällsbygnadskontoret att det pågick en påbyggnation på den aktuella fastigheten utan att något bygglov beviljats. Fastighetsägaren hade sökt bygglov men fått avslag då ingen certifierad kontrollansvarig meddelats.

Kommunen skickade en förfrågan om varför arbetet påbörjats utan bygglov men fick inget svar. Någon förklaring kom däremot inte.

Fastighetsägaren besökte sedan efter påstötning kommunen och fick information om att hans agerande innebar en risk för att byggsanktionsavgift skulle kunna utdömas.

En tid senare hörde en certifierad kontrollansvarig av sig till samhällsbyggnadskontoret och önskade ett gemensamt besök på fastigheten. Vid besöket i oktober 2018 upptäcktes en mängd felaktigheter och risker i det byggnadsarbete som påbörjats.

Det framkom också att fastighetsägaren inte har de kunskaper som krävs för byggnation i kallt klimat.

Kontrollansvarige gav fastighetsägaren två uppgifter som akut måste utföras men fastighetsägaren hörde aldrig av sig.

Ärendet gick först genom kommunens allmänna utskott innan kommunstyrelsen i december beslutade att omedelbart förbjuda fortsatt byggnadsarbete gällande påbyggnad och ändring av byggnadens bärande delar. En byggsanktionsavgift på 12 458 kronor skulle påföras då fastighetsägaren påbörjat byggnationen utan starttillstånd.

Bygget har däremot fortsatt efter kommunens besök i oktober och fastigheten ser mer färdigställd ut utifrån. Kommunen har delgivit fastighetsägaren beslutet om byggförbud och byggsanktionsavgift och väntar på svar. Innan dess kan kommunen inte göra något.

– Han måste först ta emot beslutet och ha möjlighet att överklaga det. Hämtar han inte ut det så måste vi skicka dit polisen för att delge beslutet, säger Sara Forsberg, byggnadsinspektör på Robertsfors kommun.

Om inte polisen lyckas delge beslutet kan det delges genom så kallad spikning. Det här innebär att polisen eller kronogdedemyndigheten helt enkelt sätter fast ett anslag på mottagarens dörr.

– Men det har jag aldrig varit med om ännu, säger Sara Forsberg.

Fastighetsägaren bor själv på annan ort men är förbjuden att flytta in i den ombyggda fastigheten innan alla tillstånd är klara.

Hämtar han inte ut det så måste vi skicka dit polisen

70-tal djur brann inne i Ytterbyn

Ytterbyn Under natten mot i dag började en ladugård i Ytterbyn utanför Lövånger brinna och ett 70-tal kalvdjur brann inne. När räddningstjänsten kom till platsen var ladan redan övertänd,...

Hundraåriga björkar kan avverkas – hotar att falla

Ånäset Gamla tingshuset är omgivet av björkar som är över hundra år gamla. Nu vill stiftelsen som bevarar tingshuset avverka flera av träden. Stiftelsen pekar på risken att de...

Entreprenörsparet: ”Förlora inte riktigt vår grej”

LÖVÅNGER Paret Celina och Emelie Ahlback har varit framgångsrika chefer i restaurangbranschen i tio års tid, men behövde en ny utmaning. Nu går de i skytteltrafik mellan...