Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Det riksintressanta området i Robertsfors utökas nu till att gälla även hela Brännanområdet och hela den del av området norr om Storgatan som ligger öster om Hemvägen. Karta: VIKTOR LAGERBORG

KARTA: Nästan hela Robertsfors blir riksintresse

Samhället Robertsfors framväxt är en spegling av industrialismens utveckling från 1700-talet och framåt. Nästan hela samhället kommer därför att klassas som riksintressant.

ROBERTSFORS · Published sep 26, 2018 at 11:00

– Det ska spegla det som är typiskt för en viss tidsepok. Tidigare plockade man ut det ovanliga. Nu vill man bevara det som är typiskt, säger Ann Lindberg, bostadsstrateg i Robertsfors.

När det gäller enskilda fastighetsägare blir skillnaden inte dramatisk i det utökade området. Men det kommer att krävas bygglov även för mindre förändringar på huset som exempelvis att byta färg på fasaden.

– Egentligen är det inte så stor skillnad. Lagarna finns redan. Den enda skillnaden är att den lättnad som infördes förra sommaren, att man fick göra enklare fasadförändringar utan bygglov, det gäller inte inom det här kulturområdet, säger Sara Forsberg, byggnadsinspektör.

Rent arealmässigt omfattas nästan hela Robertsfors men det är inte hela sanningen, menar länsantikvarien Ulf Lindberg:

– Nej, så kan man inte säga. Det område som är utpekat är bara en gräns inom vilka de kulturhistoriska värdena finns, men allt inom området är inte riksintressant. Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Ulf Lindberg tonar ned oron för att byggnationer och satsningar ska krocka med utökade riksintressen.

– Ett riksintresse innebär i praktiken en begränsning. Men det är ju inget skyddsområde, utan en flagga att här finns riksintressanta kulturhistoriska värden.

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till hur riksintresset påverkas när man planerar och ger bygglov.

– Men det är inte en generell begränsning eller förbud för vissa typer av åtgärder eller verksamheter, utan det handlar snarare om hur man kan göra.

Det tidigare Element Six-området är en del av det nya riksintresset. Foto: ARKIV

Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Läs mer i dagens nummer av Västerbottens Mellanbygd.

Tecknar finansieringsavtal

Hökmark Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en...

"Träning är som kogödsel"

BURTRÄSK Det är aldrig för sent att börja och även små ansträngningar gör stor skillnad. Det var kontentan när hälso- och träningseldsjälen Björn Hällgren nyligen föreläste med...

Upprörda känslor om Rickleåns riksintresse

Robertsfors Energimyndigheten vill göra Rickleån och Älglunds kraftstation riksintressant för vattenkraften. Robertsfors kommunpolitiker hade inget att erinra när frågan var ute på samråd....

Dags att sätta på vinterdäck

Mellanbygden Från 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, och i länet har det redan varit halkigt på vägarna tidigt på morgonen. – Det var rejält halt i morse, och det är...