Onsdag 17 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Nu blir det nytt garage för ambulansen. Men kostnaden blev den dubbla jämfört med första förslaget. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.

ROBERTSFORS · Published jun 17, 2019 at 07:15

Bakgrunden är att ambulanspersonalen i Robertsfors upplever att nuvarande lokaler är så dåliga att det behövs andra lösningar. En snabb lösning till byggandet av ett nytt garage arbetades därför fram inom kommunen. Kostnaden skulle landa på 500 000 kronor. Erland Robertsson, (C), var rejält kritisk i kommunfullmäktige och ansåg att förslaget var mycket dåligt genomarbetat.

Ärendet återremitterades därför och i förra veckan tog en enig kommunstyrelse beslut om byggande. Flera av Robertssons förslag var då beaktade. Bland annat med avlopp inne i garaget och mer yta för nedfarten vid garaget.

Garaget ska byggas där Familjecentralen tidigare låg men dockas in i huset så att det inkräktar mindre på nerfarten förbi Hälsocentralen.

Investeringen är nu beräknad till drygt en miljon kronor. Kostnaden kommer däremot att balanseras på den hyra som Region Västerbotten ska betala för ambulansgaraget.

– Vi bygger åt regionen. Det känns bra att vi kommer till skott, säger kommunalrådet Patrik Nilsson, (S).

Ärendet ska behandlas på kommunfullmäktige nu i juni.