Torsdag 25 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Gösta Holmberg, närmast, ska prata om lyckad integration på företagarträffen i november. På bilden också lantbrukarna Östen Sandström och Eva-Lotten Sehlberg. Foto: ARKIV

Kompetens en stor bristvara

Bristen på kompetens blir allt större och hindrar företagens tillväxt. Nu hålls ett stormöte med näringslivet i Robertsfors kommun med den punkten som huvudfokus.

ROBERTSFORS KOMMUN · Published okt 23, 2018 at 08:15

I januari höll Robertsfors kommun ett stormöte med inbjudna företagare för att ta reda på vad företagen anser viktigt men också för att stärka samarbetet mellan kommunen och näringslivet.

Den 8 november ska ett möte hållas med liknande upplägg. Men nu är agendan tydlig. Den fråga som ansågs viktigast från förra mötet är det växande problemet att få tag på arbetskraft med rätt kompetens.

– Det är lindrigt sagt bekymmersamt och jag är inte riktigt säker på att näringslivet vet helt hur det kommer att se ut, säger Olof Norberg, näringslivsansvarig på Robertsfors kommun.

En av de saker som gjorts sedan förra mötet är en kartläggning av hur situationen ser ut i Robertsfors kommun när det gäller vad ungdomar utbildar sig till.

Bilden som kom fram är på sätt och vis skrämmande.

– Vi har ju ingen som helst matchning mellan de de pluggar och vad som behövs. Vi kan ju inte tvinga någon men däremot kan man ju lägga på studievägledaren att berätta hur det ser ut, säger Olof Norberg.

Under träffen kommer Aurora Pelli, Region Västerbotten att berätta om arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv. Janne Paulsson gör samma sak ur det lokala perspektivet. Simon Miderfjjäll från GF Chansen ska prata om hur man behåller och tar tillvara sin personalresurs. Arbetsförmedlingen ska berätta om sin nya organisation och hur de tänker.

Efter varje programpunkt ska deltagarna få diskutera i bikupor.

Från skolan och kommunen ska man också presentera vad som är på gång och vad som gjorts sedan förra stormötet just i frågan gällande kompetensförsörjning.

– Tanken är att vrida och vända på kompetensförsörjningsfrågan, säger Olof Norberg som hoppas på bra uppslutning.

– Förra gången kom det 70 företagare. Nu hoppas jag att vi blir över 100, säger han.

Träffen hålls på Spiran i Sikeå och inleds med en drop in-middag.

Det är lindrigt sagt bekymmersamt

Förra gången ett liknande stormöte hölls var i januari. Då delades bikupegrupperna in branschvis. Samma indelning är tänkt att gälla denna gång.

  • Jordbruk, Skogsbruk, Livsmedelsförädling och Fiske.
  • Byggnadsbranschen, Transport & Magasinering, Fastighet.
  • Tillverkning (exklusive livsmedel)
  • Handel, turism och besöksnäringen, hotell och restaurang, kultur, nöje fritid. Processledare,
  • Tjänsteföretag övrigt

Fortsätter imponera i luftpistolskyttet

ÅNÄSET Emanuel Löfgren, Nysätra pistolklubb, fortsätter att imponera i luftpistolskyttet. Nyligen kom 14-åringen tvåa i Junior-SM bland betydligt äldre skyttar.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...