Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Gösta Holmberg, närmast, ska prata om lyckad integration på företagarträffen i november. På bilden också lantbrukarna Östen Sandström och Eva-Lotten Sehlberg. Foto: ARKIV

Kompetens en stor bristvara

Bristen på kompetens blir allt större och hindrar företagens tillväxt. Nu hålls ett stormöte med näringslivet i Robertsfors kommun med den punkten som huvudfokus.

ROBERTSFORS KOMMUN · Published okt 23, 2018 at 08:15

I januari höll Robertsfors kommun ett stormöte med inbjudna företagare för att ta reda på vad företagen anser viktigt men också för att stärka samarbetet mellan kommunen och näringslivet.

Den 8 november ska ett möte hållas med liknande upplägg. Men nu är agendan tydlig. Den fråga som ansågs viktigast från förra mötet är det växande problemet att få tag på arbetskraft med rätt kompetens.

– Det är lindrigt sagt bekymmersamt och jag är inte riktigt säker på att näringslivet vet helt hur det kommer att se ut, säger Olof Norberg, näringslivsansvarig på Robertsfors kommun.

En av de saker som gjorts sedan förra mötet är en kartläggning av hur situationen ser ut i Robertsfors kommun när det gäller vad ungdomar utbildar sig till.

Bilden som kom fram är på sätt och vis skrämmande.

– Vi har ju ingen som helst matchning mellan de de pluggar och vad som behövs. Vi kan ju inte tvinga någon men däremot kan man ju lägga på studievägledaren att berätta hur det ser ut, säger Olof Norberg.

Under träffen kommer Aurora Pelli, Region Västerbotten att berätta om arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv. Janne Paulsson gör samma sak ur det lokala perspektivet. Simon Miderfjjäll från GF Chansen ska prata om hur man behåller och tar tillvara sin personalresurs. Arbetsförmedlingen ska berätta om sin nya organisation och hur de tänker.

Efter varje programpunkt ska deltagarna få diskutera i bikupor.

Från skolan och kommunen ska man också presentera vad som är på gång och vad som gjorts sedan förra stormötet just i frågan gällande kompetensförsörjning.

– Tanken är att vrida och vända på kompetensförsörjningsfrågan, säger Olof Norberg som hoppas på bra uppslutning.

– Förra gången kom det 70 företagare. Nu hoppas jag att vi blir över 100, säger han.

Träffen hålls på Spiran i Sikeå och inleds med en drop in-middag.

Det är lindrigt sagt bekymmersamt

Förra gången ett liknande stormöte hölls var i januari. Då delades bikupegrupperna in branschvis. Samma indelning är tänkt att gälla denna gång.

  • Jordbruk, Skogsbruk, Livsmedelsförädling och Fiske.
  • Byggnadsbranschen, Transport & Magasinering, Fastighet.
  • Tillverkning (exklusive livsmedel)
  • Handel, turism och besöksnäringen, hotell och restaurang, kultur, nöje fritid. Processledare,
  • Tjänsteföretag övrigt

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...

BrukEtt avtalar med nya tyskar

Robertsfors Det blev ett rejält strul med tyskarna som hyrde in sig med dataservrar i BrukEtts lokaler. Nu har ägaren Mikael Bergmark skrivit ett nytt hyresavtal med ett annat...