Fredag 4 december 2020

Västerbottens Mellanbygd

Lars Martinson vid en av de delar som skall ingå i trästommen till Magasin X i Uppsala, som blir Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Martinsons har upphandlats som totalentreprenör med projekteringsansvar, tillverkning och montage av trästommen. Byggnaden kommer att uppföras med limträ i pelare och balkar samt KL-trä i bjälklag, hisschakt och trappor. Foto: CALLE RISING

Lugnet efter stormen på Martinsons

Sedan nyheten om Holmens köp av Martinsons tillkännagavs, har koncernchefen Lars Martinson varit ett jagat byte av press, radio och teve. Detta till trots och mitt under semestern, tar sig ändå Lars Martinson tid att fara till kontoret för ett längre samtal med Mellanbygdens utsände reporter.

BYGDSILJUM · Published jul 31, 2020 at 07:15

I total brist på en lämplig fråga att inleda samtalet med, gör jag som sportjournlistena och ställer helt enkelt frågan hur det känns?

Lars Martinsson skrattar åt frågan som om han var beredd på den, och konstaterar helt avspänt att det känns riktigt bra:

– Vi har ju jobbat med det här med att söka ny huvudägare under nästan ett år, förklarar Lars Martinson, det är ju en lång process, och det gör ju också att man hinner anpassa sig till processen under tiden.

– Sen är det ju alltid så att det blir väldigt definitivt när vi skrivit på avtalen, fortsätter Martinson, vi vet ju att om allt nu går i lås, så är det från den första oktober Holmen som styr och ställer.

Lars Martinsson berättar om alla skäl som låg bakom beslutet att sälja bolaget.

Han berättar vidare om den stora enighet som rådde inom ägarfamiljen, när de åtta delägarna fattade beslutet om att det bästa för både bolaget och familjen var att hitta en ny huvudägare.

Vad gör familjen Martinson efter den första oktober?

– Alla våra barn som jobbar i företaget blir ju kvar i bolaget, de har ju kvar sina tjänster.

– Bland ägarna så är det väl bara min bror Olof, han är ju tolv år yngre än vad jag är, han kommer att bli platschef här i Bygdsiljum och ansvara för den här anläggningen.

Och du själv?

– Holmen ville att vi skulle vara tillgängliga ett år till, och det har jag sagt att det kan jag vara, men i vilken roll, det vet jag inte riktigt, det får vi se.

Lars Martinson hoppas och tror att Holmen kommer att fortsätta att driva bolaget i samma spår som tidigare, att fortsätta med att utveckla och förädla träprodukterna, vilket i sin tur medför att det för många markägare har känts bra att leverera timmer till Martinsons.

Ni har cirka 460 anställda i koncernen, vad händer med dem?

– Det blir inga skillnader alls, jag tror att många av våra medarbetare inte kommer att märka av någonting alls,säger Lars Martinsson och fortsätter:

– Holmen har ju uttryckt att de är väldigt nöjda med allt vad de har sett, och att det inte finns någon anledning att direkt ändra på någonting.

Lars Martinsson glädjer sig även åt att Holmen visat intresse för att fortsatt stödja bygden.

– Vi är ju största aktieägare i BUAB (Bygdsiljums Utveckling AB), konstaterar Lars, och där har även Holmen visat att de fortsatt tycker att det är viktigt att engagera sig lokalt.

Vi känner ju ett ansvar för bygden och ville ju hitta en ny ägare som vill fortsätta att utveckla verksamheten här i Bygdsiljum och Kroksjön.

Fler nyheter från Robertsfors och mellanbygden

Vädjan: Hämta ut paketen i tid

MELLANBYGDEN Årets julhandel är den kanske svåraste någonsin att förutspå enligt Handelns utredningsinstitut, HUI. Vad man kan säga med ganska stor säkerhet är däremot att...
Mellanbygden rekommenderar

Åter fjärrundervisning för gymnasier

SVERIGE Från och med måndag ska gymnasieskolor åter övergå till fjärrundervisning, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Kyrkan söker lösningar

BYGDEÅ I och med de skärpta restriktionerna har kyrkans möjligheter minimerats och utmaningen är hur man ska kunna nå ut till folk. Särskilt nu då de stora högtiderna närmar sig...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport