Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Lyckad start för ettårig arbetsgivare

Återbruksbutiken Bruksam i Robertsfors har nyligen fyllt ett år. Det som började som en tom industrilokal vid Jenningsskolan är nu en levande butik som sysselsätter ett flertal personer. Många av dessa hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, men har tack vare Bruksam en meningsfull tillvaro.

Robertsfors · Published okt 17, 2018 at 12:15

Returmarknaden Bruksam startades av Jenny-Ann Lindgren och Ingrid Hanke i samband med att Element Six, deras arbetsgivare sedan många år tillbaka valde att lägga ned verksamheten i Robertsfors.

Under det första året som returmarknaden funnits har den skapat sysselsättning för 14 personer.

– Bruksam fyller en viktig funktion för de som har svårt att komma in i arbetslivet. De kan ha svårt att få meriter men i och med det här projektet har vi lyckats skapa arbetsplatser, säger Jan Paulsson vid ASAP där Bruksam är en verksamhet.

ASAP står för Arbete, Studier, Aktivitet, Praktik och målet med verksamheten är minska arbetslösheten inom Robertsfors kommun. Projektet har ekonomiskt stöd av ESF-rådet.

– Den här byggnaden var tom när vi började, berättar Jenny-Ann Lindgren och blickar ut över en stor före detta industri-/verkstadslokal som nu är full av diverse föremål.

– Vi har fått in mycket från kommunens förråd. Annars är det många äldre som skänker till oss och många yngre som köper.

Husgeråd, möbler, inredning, böcker och lampor är några av de saker som det handlas allra mest utav.

– Vi har sålt många sängar, förklarar Jenny-Ann som alltid tycker att det är spännande när folk kommer med saker som de vill skänka.

– Ja det är lite som julafton varje gång.

Renbergs enda lag i norr

MELLANBYGDEN Futsal är en växande sport, men i mellanbygdsområdet har seniorlagen minskat. I norra området representeras mellanbygden endast av Renbergsvattnet, som att döma av...