Söndag 5 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Sjuktalen på Hälso- och sjukvårdsenheten i Robertsfors har mer än halverats på bara ett år. Foto: ARKIV

Lyckat arbete med sjuktal

Sjuktalen på Hälso- och sjukvårdsenheten i Robertsfors har mer än halverats på bara ett år. Enhetschefen Lena Andersson är övertygad om att man hittat rätt och nu fortsätter personalen med att bedriva förebyggande hälsoinsatser.

ROBERTSFORS · Published jan 7, 2020 at 12:00

– Det här är vägen att gå, ingen tvekan om det, säger enhetschefen Lena Andersson, som menar att hälsoarbetet med personalen på Hälso- och sjukvårdsenheten utvecklats rejält de två senaste åren.

Inom Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar bland andra arbetsterapeuter, sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Sjuktalen har enligt ett pressmeddelande sjunkit från drygt sex procent under 2018 till drygt tre procent under 2019 i en gruppen som består av 28 personer.

– Det är ett väldigt lågt tal om man jämför med hur det ser ut i vår bransch i riket. Det är inte ovanligt med sjuktal på elva till tolv procent. De insatser vi genomför verkar ge frukt. Vi pratar helst om frisktal istället för sjuktal, och koncentrerar oss på vad vi som arbetsgivare kan tillföra för att öka chanserna för våra anställda att fortsatt hålla sig friska, säger Lena Andersson.

Det förebyggande arbetet anses vara nyckeln och två personer i gruppen fungerar sedan ett par år tillbaka som hälsoinspiratörer. Deras uppgift är att försöka entusiasmera fler i arbetsgruppen till ett hälsosammare liv, både gällande fysiska aktiviteter och mental hälsa. Exempel på hälsofrämjande aktiviteter som bedrivits är lunchpromenader, gruppdiskussioner om jobbkulturen, föreläsningar om kost, prova-på-meditation, hälsobingo och olika typer av träningspass. 

– Det är tydligt hur viktig hälsan är. Vi ser det i rena tal, men också hur gruppen fungerar och den fina kultur vi nu har. För att lyckas handlar det inte bara om hur mycket pengar man har avsatt för hälsa i en budget. Att gå på lunchpromenader, bemöta varandra på ett vänligt sätt eller regelbundet utveckla och diskutera arbetskulturen är helt gratis, säger Lena Andersson.

En satsning som gjorts i Robertsfors kommun är RUSA-projektet, Robertsfors kommun utvecklar i samverkan arbetshälsa. Projektet har som mål att hitta modeller och verktyg för att främja arbetshälsa och förebygga att anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa. RUSA medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Tidigare har Robertsfors kommun inte rosat olika hälsoundersökningar, utan haft höga sjuktal och och dåliga tobaksvanor. Nu menar man att man i det stora hela lyckats vända denna utveckling i rätt riktning.

Det är ett väldigt lågt tal om man jämför med hur det ser ut i vår bransch i riket.

Robertsforsbornas skit ska lösas

ROBERTSFORS KOMMUN Det kommunala avloppsnätet kommer att kräva stora investeringar de närmaste åren. Vissa åtgärder är också mer brådskande då vite annars risker att dömas ut.

För hög fart även i Ånäset

ÅNÄSET Även i Ånäset och Flarken är hastigheten alldeles för hög många gånger. Vägen förbi skolan i Ånäset är ett exempel. Erland Robertsson bor i Ånäset och jobbar i Flarken....
Sport