Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Sjuktalen på Hälso- och sjukvårdsenheten i Robertsfors har mer än halverats på bara ett år. Foto: ARKIV

Lyckat arbete med sjuktal

Sjuktalen på Hälso- och sjukvårdsenheten i Robertsfors har mer än halverats på bara ett år. Enhetschefen Lena Andersson är övertygad om att man hittat rätt och nu fortsätter personalen med att bedriva förebyggande hälsoinsatser.

ROBERTSFORS · Published jan 7, 2020 at 12:00

– Det här är vägen att gå, ingen tvekan om det, säger enhetschefen Lena Andersson, som menar att hälsoarbetet med personalen på Hälso- och sjukvårdsenheten utvecklats rejält de två senaste åren.

Inom Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar bland andra arbetsterapeuter, sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Sjuktalen har enligt ett pressmeddelande sjunkit från drygt sex procent under 2018 till drygt tre procent under 2019 i en gruppen som består av 28 personer.

– Det är ett väldigt lågt tal om man jämför med hur det ser ut i vår bransch i riket. Det är inte ovanligt med sjuktal på elva till tolv procent. De insatser vi genomför verkar ge frukt. Vi pratar helst om frisktal istället för sjuktal, och koncentrerar oss på vad vi som arbetsgivare kan tillföra för att öka chanserna för våra anställda att fortsatt hålla sig friska, säger Lena Andersson.

Det förebyggande arbetet anses vara nyckeln och två personer i gruppen fungerar sedan ett par år tillbaka som hälsoinspiratörer. Deras uppgift är att försöka entusiasmera fler i arbetsgruppen till ett hälsosammare liv, både gällande fysiska aktiviteter och mental hälsa. Exempel på hälsofrämjande aktiviteter som bedrivits är lunchpromenader, gruppdiskussioner om jobbkulturen, föreläsningar om kost, prova-på-meditation, hälsobingo och olika typer av träningspass. 

– Det är tydligt hur viktig hälsan är. Vi ser det i rena tal, men också hur gruppen fungerar och den fina kultur vi nu har. För att lyckas handlar det inte bara om hur mycket pengar man har avsatt för hälsa i en budget. Att gå på lunchpromenader, bemöta varandra på ett vänligt sätt eller regelbundet utveckla och diskutera arbetskulturen är helt gratis, säger Lena Andersson.

En satsning som gjorts i Robertsfors kommun är RUSA-projektet, Robertsfors kommun utvecklar i samverkan arbetshälsa. Projektet har som mål att hitta modeller och verktyg för att främja arbetshälsa och förebygga att anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa. RUSA medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Tidigare har Robertsfors kommun inte rosat olika hälsoundersökningar, utan haft höga sjuktal och och dåliga tobaksvanor. Nu menar man att man i det stora hela lyckats vända denna utveckling i rätt riktning.

Det är ett väldigt lågt tal om man jämför med hur det ser ut i vår bransch i riket.

50 000 kronor i 7-milapotten

ROBERTSFORS 50 000 kronor finns i potten när den 50:e upplagan av skidloppet 7-mila mellan Vindeln och Robertsfors åks denna vinter söndag 16 februari.

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.

Ökad risk för svaga isar

MELLANBYGDEN Den senaste tidens blidväder har inneburit att de flesta sjöar och vattendrag kan vara farliga att ge sig ut på. – Särskilt på vattendragen är isförhållanden förrädiska i år. Jag...

Stor oro inför besparingar

ROBERTSFORS Funktionshindrade ser ut att drabbas hårt när sociala sektorn i Robertsfors ska spara pengar. I måndags träffades oroliga anhöriga och personal för att diskutera...

Badgruppen gör juluppehåll.

ROBERTSFORS Nyligen var det avslutning på den badgrupp som drivs av RTP-föreningen I Robertsfors. Denna grupp har hållit på sedan 1965, så nästa år firar de 55 år. Trots att det var dåligt...