Fredag 28 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Det tidigare Element Six-området är en del av det nya riksintresset. Foto: ARKIV

Nästan hela Robertsfors blir riksintresse

Samhället Robertsfors framväxt är en spegling av industrialismens utveckling från 1700-talet och framåt. Nästan hela samhället kommer därför att klassas som riksintressant.

ROBERTSFORS · Published sep 26, 2018 at 11:00

– Det ska spegla det som är typiskt för en viss tidsepok. Tidigare plockade man ut det ovanliga. Nu vill man bevara det som är typiskt, säger Ann Lindberg, bostadsstrateg i Robertsfors.

När det gäller enskilda fastighetsägare blir skillnaden inte dramatisk i det utökade området. Men det kommer att krävas bygglov även för mindre förändringar på huset som exempelvis att byta färg på fasaden.

– Egentligen är det inte så stor skillnad. Lagarna finns redan. Den enda skillnaden är att den lättnad som infördes förra sommaren, att man fick göra enklare fasadförändringar utan bygglov, det gäller inte inom det här kulturområdet, säger Sara Forsberg, byggnadsinspektör.

Rent arealmässigt omfattas nästan hela Robertsfors men det är inte hela sanningen, menar länsantikvarien Ulf Lindberg:

– Nej, så kan man inte säga. Det område som är utpekat är bara en gräns inom vilka de kulturhistoriska värdena finns, men allt inom området är inte riksintressant. Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Ulf Lindberg tonar ned oron för att byggnationer och satsningar ska krocka med utökade riksintressen.

– Ett riksintresse innebär i praktiken en begränsning. Men det är ju inget skyddsområde, utan en flagga att här finns riksintressanta kulturhistoriska värden.

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till hur riksintresset påverkas när man planerar och ger bygglov.

– Men det är inte en generell begränsning eller förbud för vissa typer av åtgärder eller verksamheter, utan det handlar snarare om hur man kan göra.

Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Läs mer i dagens nummer av Västerbottens Mellanbygd.

Olyckan var befarad

ÅNÄSET Olyckan då en man i 20-årsåldern påkördes i Ånäset var tyvärr väntad enligt Erland Robertsson, Ånäsets samhällsråd. Samhällsrådet har sedan länge velat ha en gång- och...

Hon vill varna för ’bilfälla’

YTTERBYN Monica Ahlberg hade i december en obehaglig upplevelse där en bil först försökte stoppa henne och sedan förföljde henne när hon körde förbi. Nu vill hon varna andra och...

LRF Konsult blir Ludvig & Co

ROBERTSFORS LRF Konsult byter namn till Ludvig & Co i början av mars. Det nya namnet är egentligen inte så konstigt utan har en mycket tydlig koppling till företagets historia....