Tisdag 15 oktober 2019

Västerbottens Mellanbygd

Det tidigare Element Six-området är en del av det nya riksintresset. Foto: ARKIV

Nästan hela Robertsfors blir riksintresse

Samhället Robertsfors framväxt är en spegling av industrialismens utveckling från 1700-talet och framåt. Nästan hela samhället kommer därför att klassas som riksintressant.

ROBERTSFORS · Published sep 26, 2018 at 11:00

– Det ska spegla det som är typiskt för en viss tidsepok. Tidigare plockade man ut det ovanliga. Nu vill man bevara det som är typiskt, säger Ann Lindberg, bostadsstrateg i Robertsfors.

När det gäller enskilda fastighetsägare blir skillnaden inte dramatisk i det utökade området. Men det kommer att krävas bygglov även för mindre förändringar på huset som exempelvis att byta färg på fasaden.

– Egentligen är det inte så stor skillnad. Lagarna finns redan. Den enda skillnaden är att den lättnad som infördes förra sommaren, att man fick göra enklare fasadförändringar utan bygglov, det gäller inte inom det här kulturområdet, säger Sara Forsberg, byggnadsinspektör.

Rent arealmässigt omfattas nästan hela Robertsfors men det är inte hela sanningen, menar länsantikvarien Ulf Lindberg:

– Nej, så kan man inte säga. Det område som är utpekat är bara en gräns inom vilka de kulturhistoriska värdena finns, men allt inom området är inte riksintressant. Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Ulf Lindberg tonar ned oron för att byggnationer och satsningar ska krocka med utökade riksintressen.

– Ett riksintresse innebär i praktiken en begränsning. Men det är ju inget skyddsområde, utan en flagga att här finns riksintressanta kulturhistoriska värden.

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till hur riksintresset påverkas när man planerar och ger bygglov.

– Men det är inte en generell begränsning eller förbud för vissa typer av åtgärder eller verksamheter, utan det handlar snarare om hur man kan göra.

Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Läs mer i dagens nummer av Västerbottens Mellanbygd.

Vd satsar mer i egna företaget

Hökmark Åke Paulsson, vd för Ecorub AB, har köpt 200 000 aktier i det egna företaget. Då Åke Paulsson är vd för företaget omfattas han av insiderlagstiftningens krav på anmälan...

Robertsfors vs Länsstyrelsen

ROBERTSFORS Länsstyrelsens regelverk har satt en del käppar i hjulet i den utvecklingsfas Robertsfors kommun befinner sig i. Ett möte i förra veckan mellan parterna renderade...