Tisdag 11 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Det tidigare Element Six-området är en del av det nya riksintresset. Foto: ARKIV

Nästan hela Robertsfors blir riksintresse

Samhället Robertsfors framväxt är en spegling av industrialismens utveckling från 1700-talet och framåt. Nästan hela samhället kommer därför att klassas som riksintressant.

ROBERTSFORS · Published sep 26, 2018 at 11:00

– Det ska spegla det som är typiskt för en viss tidsepok. Tidigare plockade man ut det ovanliga. Nu vill man bevara det som är typiskt, säger Ann Lindberg, bostadsstrateg i Robertsfors.

När det gäller enskilda fastighetsägare blir skillnaden inte dramatisk i det utökade området. Men det kommer att krävas bygglov även för mindre förändringar på huset som exempelvis att byta färg på fasaden.

– Egentligen är det inte så stor skillnad. Lagarna finns redan. Den enda skillnaden är att den lättnad som infördes förra sommaren, att man fick göra enklare fasadförändringar utan bygglov, det gäller inte inom det här kulturområdet, säger Sara Forsberg, byggnadsinspektör.

Rent arealmässigt omfattas nästan hela Robertsfors men det är inte hela sanningen, menar länsantikvarien Ulf Lindberg:

– Nej, så kan man inte säga. Det område som är utpekat är bara en gräns inom vilka de kulturhistoriska värdena finns, men allt inom området är inte riksintressant. Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Ulf Lindberg tonar ned oron för att byggnationer och satsningar ska krocka med utökade riksintressen.

– Ett riksintresse innebär i praktiken en begränsning. Men det är ju inget skyddsområde, utan en flagga att här finns riksintressanta kulturhistoriska värden.

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till hur riksintresset påverkas när man planerar och ger bygglov.

– Men det är inte en generell begränsning eller förbud för vissa typer av åtgärder eller verksamheter, utan det handlar snarare om hur man kan göra.

Åtgärder inom området som inte skadar riksintresset är helt okej.

Läs mer i dagens nummer av Västerbottens Mellanbygd.

Tar kampen mot beroendet

Robertsfors Varje söndag sedan i september har en nystartad AA-grupp haft möten i Rubinens lokaler i Robertsfors. Enligt Paavo som varit med och grundat gruppen finns det ett...

Hasse har blivit helt fri från Ockelbosjukan

Lövånger Hasse Wik var en av de som drabbades av Ockelbosjukan 2013. – I dag känner jag mig i nästan bättre skick konditionsmässigt än tiden före jag drabbades av Ockelbosjukan,...

Samråd om översiktsplan

BURTRÄSK Just nu finns den fördjupade översiktplanen för Skellefteås landsbygder ute för samråd. I torsdags hölls öppet hus i Burträsk med en chans för allmänheten att bolla...

Fler kommuner i Västerbotten vill ha hälsorum

Länet Åtta platser i Västerbotten har fått virtuella hälsorum som ska överbrygga långa avstånd i glesbygd. Nu vill fler kommuner i länet också skapa hälsorum för att utveckla sin...

Vill ha bidrag för ödehus

ÖVERKLINTEN Inge Lindström i Överklinten vill med ett medborgarförslag ha en annan typ av bidrag med nybyggnadsbidrag till de som köper ett ödehus.